Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši máš....

Tohtoročný Mikuláš k nám zavítal aj so svojimi pomocníkmi - anjelom a čertom -  práve vtedy, keď sme si o ňom rozprávali povesti, rečňovankami a spievali piesne . Tých najodvážnejších, ktorí zarecitovali báseň s mikulášskou tematikou, čakala odmena v podobe sladkostí.

 A veríte, či nie, tento rok to nebol len jeden Mikuláš....