Národný projekt

MODERNIZÁCIA PROCESU
VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH
ŠKOLÁCH

je niekoľkoročný vzdelávací cyklus počas ktorého budú mať učitelia možnosť sa nielen naučiť pracovať s modernými informačno-komunikačnými technológiami, ale ich vedieť aj efektívne používať na vyučovacích hodinách a vo vzdelávacom procese.

 

 

 

 


Vzdelávanie bude prebiehať na celom Slovensku v tzv.školiacich centrách projektu lektormi budú vybraní učitelia zo stredných a vysokých škôl ktorí presli prípravou vrámci projektu. Všetci účastníci boli rozdelení podľa úrovne na skupiny mierne pokročilých a pokročilých.

zapojený do projektu : PaedDr Tatiana Lekýrová.

ss
ucebna
ovp
esf
vyskúšajte si svoje znalosti

WEBQUEST