V tomto roku sme zahájili jarnú floristickú sezónu tvorivými dielňami v Hrušove. 

Dňa 20.marca 2019 pripravili jarné tvorivé aktivity pre žiakov základných škôl z okolia a širokú verejnosť pracovníci komunitného centra, s ktorým naša škola aktívne spolupracuje.

Prezentovali sme aranžérske zručnosti našich žiakov, ktorí predviedli výrobu veľkonočných venčekov.

Od iných zúčastnených sa naučili aj zhotoviť nové výrobky – zajačiky z vlny a zo slamy.Ochutnali sme tradičné hrušovské lepníky. Tvorivá atmosféra vládla na každom kroku a veríme, že sezóna bude úspešná.