Aktivity, rozvojové programy a prezentácia školy:

VnTD
DOD
zumba