Dňa 17.12.2019 sme pripravili  pre žiakov základných škôl v okrese Veľký Krtíš a Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši tradičnú súťaž „Čaro Vianoc 2019“ s cieľom rozvíjať estetické cítenie a tvorivé myslenie žiakov, zachovávať tradície spojené s obdobím Vianoc v príjemnej súťažnej atmosfére. Súťaže sa zúčastnili žiaci z nasledovných základných škôl okresu:

 

- Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši

- ZŠ s MŠ Bušince

- ZŠ s MŠ Čebovce

- ZŠ s MŠ Modrý Kameň
- ZŠ A.H. Škultétyho Veľký Krtíš

- ZŠ s MŠ s VJM K. Mikszátha Vrbovka

- ZŠ Poľná, Veľký Krtíš

- ZŠ s MŠ Želovce

- ZŠ s MŠ Hrušov

 

 

Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: 

1.  Vianočný svietnik – súťaž jednotlivcov
2.  Obojstranná vianočná dekorácia  -  súťaž družstiev
 
Porota zložená z majstrov odbornej výchovy SOŠ a OUI v Želovciach nemala ľahkú úlohu pri ocenení najlepších kompozícií, všetci žiaci boli veľmi šikovní a zruční pri zhotovovaní vianočných dekorácií.

 

V súťaži jednotlivcov sa na

1. mieste sa umiestnila Viktória Vajová zo ZŠ Poľná, Veľký Krtíš

2. mieste skončila Adriana Karácsonyiová zo ZŠ s MŠ Čebovce

3. mieste sa umiestnila Terezka Tučeková zo ZŠ s MŠ Čebovce

 

V súťaži družstiev sa

na 1. mieste umiestnilo družstvo žiačok zo ZŠ s MŠ v Bušinciach

na 2. mieste družstvo žiačok zo ZŠ s MŠ Čebovce

na 3. mieste sa umiestnilo družstvo žiačok zo ZŠ s MŠ Modrý Kameň

Cenu poroty získalo družstvo žiakov zo Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši.