Aj v  školskom roku 2019/20 sme sa zapojili do celoslovenskej kampane „Červené stužky“.  V súvislosti s touto kampaňou prebehli na škole v mesiaci november a december tieto aktivity :

Vyrobili sme si  symbolickú červenú stužku, napísali na ňu svoje meno a pripli sme si ju na odev. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS.

26.11.2019 sa uskutočnila beseda s mjr. Mgr. Katarínou Nyékiovou, na tému obchodovania s ľuďmi, ktorá  priblížila základné kroky, ktoré je dobré podniknúť, aby sme sa obeťami obchodu s ľuďmi nikdy nestali, resp. vedeli riziká a ohrozenia vo svojom okolí rozpoznať. 

29.11.2019 sa uskutočnila beseda s PhDr. Annou Balgovou na tému „Duševné zdravie mladých ľudí“. Pani doktorka viedla besedu a aktivity v duchu organizácie práce a aktívneho oddychu stredoškolákov, besedu ukončila ukážkami relaxačných techník pomocou pracovných listov.

03.12.2019 sa uskutočnila prednáška a beseda s MUDr. Petrom Šalkom na tému AIDS/HIV, o podstate ochorenia, o rizikách prenosu pohlavných chorôb, o možnostiach prevencie  a ochrany.