Dňa 23. októbra 2017 sme si už tradične pripomenuli  na OUI v  Želovciach Medzinárodný deň školských knižníc.
Tento deň sa niesol v duchu  literárnej exkurzie do Krupiny, kde je rodný dom -  múzeum  spisovateľa Andreja Sládkoviča.
Podujatie dopredu  plánovali žiaci z literárno - estetického krúžku pod
vedením PaedDr.  Tatiany Lekýrovej, vedúcej krúžku a vyučujúcej SJL
na OUI v Želovciach.  V rámci  svojej činnosti členovia krúžku  pátrali
po stopách významných  osobností regiónu Hont a plánovali pre
spolužiakov zaujímavé podujatie.
Literárne stopy do múzea viedli okolo zrúcaniny hradu pri obci Bzovík, ktorý patrí k najstarším stavebným pamiatkam Slovenska. V múzeu pomocou rôznych hier a tvorivých činností sa žiaci dozvedali o histórii kráľovského mesta a regiónu.  Postupne  prechádzali miestnosťami múzea a čítali aj ukážky  z autorových diel.
Cieľom  literárneho podujatia bolo zábavnými  formami podporiť
u žiakov  dobrý a trvalý vzťah ku knihe, ku čítaniu  a poznávaniu nového.