Deň otvorených dverí – škola k poznaniu

Keď sa školský rok prehupne do svojej druhej polovice, už tradične sa otvárajú brány stredných škôl, aby privítali deviatakov, ktorých čaká dôležitá úloha, akou je výber školy pre ďalšie štúdium.

 

4. a 5. marca 2020 Odborné učilište internátne v Želovciach privítalo záujemcov o štúdium a ich pedagógov a predstavilo im možnosti štúdia v podobe stanovíšť, ktoré prezentovali jednotlivé pracovné činnosti v závislosti od učebných odborov.

Návštevníci si mohli pozrieť ponuku trojročných učebných odborov  na nasledujúci školský rok, ktorými sú

poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár,

stavebná výroba – murárske práce,

stavebná výroba - stavebné stolárstvo a

obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál.

Jednotlivé „stanovištia“ ako aj pracovné dielne prezentovali včelársky rok, produkty a potreby včelára, pracovné činnosti súvisiace s aranžovaním, pestovateľskými a ošetrovateľskými prácami na záhradníckych plodinách a v skleníkoch, s realizáciou a údržbou sadovníckych úprav, boli vystavené aj niektoré druhy ovocia a zeleniny.

Nechýbala ani ukážka strojov malej záhradníckej mechanizácie, exhibičná jazda na traktorovej kosačke.

Návštevníci mohli vidieť aj práce pri rôznych stavebných úpravách interiérov a exteriérov, ktorým sa venujú žiaci učebných odborov so stavebným zameraním. V školských dielňach videli stavebné materiály aj strojových pomocníkov na uľahčenie práce.

 V našej školskej Čajovni si mohli návštevníci pochutnať na občerstvení, ktoré pripravili žiaci odboru obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál Odborného učilišťa internátneho v Želovciach.