Piatok 22. marca 2019 sa niesol v znamení vody.

 

Svetový deň vody sme si pripomenuli viacerými aktivitami, a to priamo v škole alebo mimo nej. V tento slnečný deň otváral Slovenský hydrometeorologický ústav v B. Bystriaci svoje brány návštevníkom a my so skupinkou žiakov sme patrili tiež k nim.

Zamestnanci SHMÚ nám ukázali, kde sa pripravuje predpoveď počasia.  Najskôr sme sa vybrali do meteorologickej záhradky, v ktorej sú umiestnené rôzne prístroje na meranie jednotlivých javov počasia, ako sú zrážkomer, meteorologická búdka s teplomerom, vlhkomer a prístroje na meranie kvality ovzdušia. V samotnej budove sme si pozreli krátky náučný film o význame vody v prírode, ďalej sme si mohli pozrieť mapu vodných tokov na Slovensku, nechýbali ani prednášky o extrémoch v počasí.

 

Pre tých, ktorí sme boli v škole, čakali prezentácie o význame vody pre človeka a vodný bar, v ktorom sme si mohli pochutiť za rôznych „drinkoch“ pripravených z vody.

Žiaci hádali, čo sa skrýva pod drinkom Bambi, Zelený vodník, Sladkokyslý úsmev, Čistá panna alebo Bublifuk.