internet
Podmienky ubytovania
na internáte
1 2 6
pohľad na internát od telocvične pohľad na internát z areálu školy umyvárka

           Školský internát Odborného učilišťa internátneho ( OUI ) sa nachádza v poschodovej budove pri Strednej odbornej škole ( SOŠ ) v Želovciach, kde sa z časti realizuje aj teoretické a praktické vyučovanie.

 

 

5 4 7
sprchy chodba na internáte schodište

Internát v školskom roku 2017/2018 poskytuje, ubytovanie a stravovanie pre prihlásených žiakov. Izby pre žiakov sú 3 - 4 lôžkové s príslušenstvom. Všetky izby sú vybavené nábytkom – postele, stoly, stoličky, skrine, skrinky, knihovníčky. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí. Internát je umiestnený v uzavretom areáli. Súčasťou školského internátu je počítačová miestnosť a kompletne vybavenými počítačmi s pripojením na internet, ktorá slúži aj ako študovňa. V spoločenskej miestnosti sa nachádza televízor, DVD prehrávač a dataprojektor s plátnom. Na poschodí sa nachádza miestnosť- herňa v ktorej si žiaci môžu príjemne posedieť pri čaji, zahrať šach, šípky a počúvať hudbu podľa vlasného výberu.
V internátu je kuchynka, ktorého súčasťou je chladnička, varič, rychlovarná kanvica a základné riady potrebné na pripravu jednoduchých jedál.Voľný čas môžu ziaci tráviť v školskej knižnici, klubovni, telocvičňi s posilňovňou, telovýchovným náradím a rôznorodým tvorivým materiáoml pre zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu.

3 8 9
pohľad na izbu pohľad na izbu pohľad na izbu

Výška mesačného príspevku na čiastkovú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v internáte je určená všeobecným záväzným nariadením. Konkrétna výška príspevku je uvedená v rozhodnutí riaditeľa na príslušný školský rok. Príjimanie žiakov do ŠI sa uskutočňuje na základe žiadosti žiadateľa o ubytovanie. Zohľadňuje sa vzdialenosť bydliska žiaka od sídla internátu, vzhľadom na ubytovaciu kapacitu.

logo internat
zc

 

 

Prihláška na
školský internát