kruzky

Záujmové vzdelávanie

Vedúci záujmového vzdelávania

Loptové hry

Mgr. Andrea Oravcová

Literárno – umelecký

PaedDr. Tatiana Lekýrová

Ochranár prírody

Ing. Ľubomír Bolha

Technický krúžok

Ing. Pavel Lokša

Tvorba učebných pomôcok

Daniela Svorniková

Práca so záhradnou mechanizáciou

Milan Dugovič

Zázračný svet

Bc. Annamária Bobálová

Svet technológií

Matúš Cibuľa

Potravinové zdroje vo výžive ľudí

Bc. Jana Koreňová

Akvaristický krúžok

Rita Hívešová

Pernikársky krúžok

Darina Naďová

Odborné učilište internátne, Gottwaldova 70/43, 991 06  Želovce
Ponuka záujmového vzdelávania pre uplatnenie vzdelávacieho poukazu v školskom roku 2020/2021 :