potraviny

4572 G 02
poľnohospodárska výroba
záhradníctvo:
-kvetinár- zeleninár-ovocinár 

polno
buchty
2982 G 02
potravinársky výroba - pekárenská výroba
6491 G 01 
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
malovanie
3686 G 03
stavebná výroba - murárske práce
krov
3686 G 11
stavebná výroba -stavebné stolárstvo
polno
kuchar
restaur
murar
teaśar
Cheš sa dozvedieť aké je uplatnenie absolventov
Zmena časového harmonogramu vyučovania od 1.11. 2013

Kritériá príjatia na štúdium

2 kolo prijímacieho konania