Objednávky a faktúry
dát.zverej. dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa IČO dodávateľa č.objednávky   predmet objednávky suma v € s DPH Objednávku podpísal poznámka
21.9.2011   Midinet s.r.o.     32/2011 Canon IR 2520 1 258,80    
28.10.2011   Midinet s.r.o.     35/2011 Int.T. QOMO 1 548,00  €    
11.11.2011   Fox Nitra     38/2011 Lešenie 1 579,45    
28.11.2011   Manutan BA     39/2011 Prac.stoly 1 485,90    
6.12.2011   Midinet s.r.o.     41/2011 Keram.tabule 1 630,90    
                   
                   
                   
                   
                   
Faktúry 
dát.zverej. dátum doručenia fa Identifikačné údaje dodávateľa IČO dodávateľa č.faktúry č.zmluvy/objed-návky predmet faktúry suma v € s DPH   poznámka
18.1.2011   SOŠ Želovce   211 1/2010N N/K/ŠI/T 1 455,06    
10.2.2011   SOŠ Želovce   811 1/2010N N/K/ŠI/T 1 455,06    
1.3.2011   SOŠ Želovce   1311 1/2010N N/K/ŠI/T 1 455,06    
6.4.2011   SOŠ Želovce   1911 1/2010N N/K/ŠI/T 1 455,06    
5.5.2011   SOŠ Želovce   2511 1/2010N N/K/ŠI/T 1 455,06    
6.6.2011   SOŠ Želovce   3011 1/2010N N/K/ŠI/T 1 455,06    
6.7.2011   SOŠ Želovce   3711 1/2010N N/K/ŠI/T 1 455,06    
3.8.2011   SOŠ Želovce   4211 1/2010N N/K/ŠI/T 1 455,06    
21.9.2011   Midinet s.r.o.   1140393 32/2011 Canon IR 2550 1 258,80    
13.10.2011   SOŠ Želovce   4911 3/2010N N/K/ŠI/T 1 385,34    
13.10.2011   SOŠ Želovce   5111 3/2010N N/K/ŠI/T 1 385,34    
28.10.2011   Midinet s.r.o.   1140457 32/2011 kamery,interakt.tabuľa 1 985,00    
9.11.2011   SOŠ Želovce   5511 3/2010N N/K/ŠI/T 1 385,34    
11.11.2011   Fox Nitra   10110897 38/2011 Lešenie 1 369,38    
28.11.2011   Manutan BA   322401134 39/2011 Prac.stoly 1 485,90    
5.12.2011   SOŠ Želovce   6211 3/2010N N/K/ŠI/T 1 385,34    
6.12.2011   Midinet s.r.o.   1140516 41/2011 Keram.tabule 1 630,90    
18.1.2012 12.1.2012 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20120002 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
18.1.2012 16.1.2012 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica 31331131 1122200583   Tlačivá Vysvedčenia 19,44    
6.2.2012 20.1.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 001/12 3/2011N výchovno-vzdelávací proces 340,84    
6.2.2012 20.1.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 002/12 3/2011N nájomné a kúrenie 1 385,34    
6.2.2012 20.1.2012 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 13/2012   služby technika BOZP a PO 39,83    
6.2.2012 25.1.2012 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 12012   poradenstvo CO 35,00    
13.2.2012 7.2.2012 Peter Koreň RADIX 40444813 20120005 6/2010IKT IKT 150,00    
13.2.2012 8.2.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 003/12   strava žiaci 234,40    
13.2.2012 8.2.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 004/12   strava zamestnanci 28,44    
14.2.2012 9.2.2012 IVES Košice 00162957 5590009822   služby- program WINBEU 83,65    
14.2.2012 9.2.2012 Asociácia správcov registratúry  27922190 1201020   seminár 39,00    
23.2.2012 17.2.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 005/12 3/2011N nájomné a kúrenie 1 385,34    
23.2.2012 22.2.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 006/12   dopravné 53,46    
23.2.2012 22.2.2012 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 51/2012   služby technika BOZP a PO 39,83    
12.3.2012 27.2.2012 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 10/2012   poradenstvo CO 35,00    
12.3.2012 28.2.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 008/12 3/2011N výchovno-vzdelávací proces 266,86    
12.3.2012 1.3.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 009/12   strava zo SF zamestnanci 30,96    
12.3.2012 1.3.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 010/12   strava žiaci 215,10    
12.3.2012 7.3.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 011/12   dopravné 62,79    
12.3.2012 7.3.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 012/12 3/2011N nájomné a kúrenie 1 385,34    
20.3.2012 12.3.2012 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20120009 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
20.3.2012 15.3.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 014/12   strava žiaci 270,04    
4.4.2012 22.3.2012 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica 31331131 1122202519   Tlačivá Vysvedčenia, výuč.listy 44,64    
4.4.2012 22.3.2012 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 125/2012   služby technika BOZP a PO 39,83    
4.4.2012 22.3.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 015/12 3/2011N výchovno-vzdelávací proces 162,48    
4.4.2012 28.3.2012 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 12012   poradenstvo CO 35,00    
4.4.2012 2.4.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 016/12   strava zo SF zamestnanci 24,30    
4.4.2012 2.4.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 017/12   strava žiaci 184,10    
4.4.2012 2.4.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 018/12   strava zamestnanci 211,95    
4.4.2012 2.4.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 020/12 3/2011N nájomné a kúrenie 1 385,34    
4.4.2012 2.4.2012 Obecný úrad Želovce 00319716 2012000044   strava 30,00    
4.4.2012 2.4.2012 Fontána Želovce, s.r.o. 44560222 2012019   občerstvenie 37,70    
4.4.2012 4.4.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 021/12   dopravné 238,50    
19.4.2012 13.4.2012 Midinet s.r.o., Nemocničná 14, V.Krtíš 36045799 1240130   materiál 30,60    
19.4.2012 19.4.2012 DATex Lucenec s.r.o., V.Krtíš 31565158 22099   náplne do tlačiarne 66,29    
19.4.2012 19.4.2012 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20120011 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
26.4.2012 20.4.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 023/12 3/2011N výchovno-vzdelávací proces 254,48    
11.5.2012 27.4.2012 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 160/2012   služby technika BOZP a PO 39,83    
11.5.2012 27.4.2012 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 28/2012   poradenstvo CO 35,00    
11.5.2012 2.5.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 024/12   dopravné 164,98    
11.5.2012 3.5.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 025/12   strava zo SF zamestnanci 22,50    
11.5.2012 3.5.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 026/12   strava zamestnanci 196,25    
11.5.2012 3.5.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 027/12   strava žiaci 143,20    
11.5.2012 3.5.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 028/12 3/2011N nájomné a kúrenie 1 385,34    
11.5.2012 3.5.2012 Midinet s.r.o., Nemocničná 14, V.Krtíš 36045799 1240182   materiál 93,00    
25.5.2012 15.5.2012 Združenie odborných učilíšť Slovenska, Mierová 49, Tornaľa 35605065 312012   členské 100,00    
25.5.2012 15.5.2012 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20120013 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
25.5.2012 16.5.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 032/12 3/2011N výchovno-vzdelávací proces 181,79    
25.5.2012 21.5.2012 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 205/2012   služby technika BOZP a PO 39,83    
25.5.2012 25.5.2012 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 37/2012   poradenstvo CO 35,00    
8.6.2012 31.5.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 033/12   dopravné 164,98    
8.6.2012 1.6.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 034/12   strava zo SF zamestnanci 32,76    
8.6.2012 1.6.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 035/12   strava žiaci 174,10    
8.6.2012 1.6.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 036/12   strava zamestnanci 285,74    
8.6.2012 1.6.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 037/12 3/2011N nájomné a kúrenie 1 385,34    
8.6.2012 6.6.2012 Midinet s.r.o., Nemocničná 14, V.Krtíš 36045799 1240221   tonery do tlačiarní 324,00    
22.6.2012 11.6.2012 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20120015 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
22.6.2012 19.6.2012 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 46/2012   poradenstvo CO 35,00    
22.6.2012 20.6.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 040/12 3/2011N výchovno-vzdelávací proces 130,43    
22.6.2012 22.6.2012 PROFMED s.r.o., Lučenec 36643211 12600062   pracovná zdravotná služba 79,66    
22.6.2012 22.6.2012 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 284/2012   služby technika BOZP a PO 79,66    
19.7.2012 24.6.2012 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica 31331131 1122205015   tlačivá  60,92    
19.7.2012 4.7.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 041/12   dopravné 193,21    
19.7.2012 4.7.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 042/12   strava zamestnanci 298,30    
19.7.2012 4.7.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 043/12   strava zo SF zamestnanci 34,20    
19.7.2012 4.7.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 044/12   strava žiaci 170,40    
19.7.2012 4.7.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 045/12 3/2011N nájomné a kúrenie 1 385,34    
19.7.2012 16.7.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 047/12 3/2011N výchovno-vzdelávací proces 287,69    
31.7.2012 20.7.2012 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20120017 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
31.7.2012 24.7.2012 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 56/2012   poradenstvo CO 35,00    
13.8.2012 6.8.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 049/12 3/2011N nájomné a kúrenie 1 385,34    
30.8.2012 23.8.2012 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 67/2012   poradenstvo CO 35,00    
30.8.2012 27.8.2012 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20120019 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
30.8.2012 28.8.2012 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 352/2012   služby technika BOZP a PO 39,83    
11.9.2012 6.9.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 051/12   strava zo SF zamestnanci 13,50    
11.9.2012 6.9.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 052/12   strava zamestnanci 117,75    
11.9.2012 6.9.2012 MEDIATEL s.r.o., Miletičova 21, Bratislava 35859415 121221213   inzercia 204,00    
11.9.2012 10.9.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 053/12   dopravné 63,03    
11.9.2012 10.9.2012 Lekáreň Milka, Zdravotnícka, Želovce 00627551 0920125084   prípravky na vši 31,05    
11.9.2012 7.9.2012 Komunálna poisťovňa, Bratislava 31595545 6807115850   poistenie PC ÚIPŠ 60,96    
24.9.2012 14.9.2012 Komunálna poisťovňa, Bratislava 31595545 0109001072   poistenie notebookov MPC 17,39    
24.9.2012 19.9.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 054/12 3/2012N výchovno-vzdelávací proces 131,33    
24.9.2012 20.9.2012 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 426/2012   služby technika BOZP a PO 39,83    
24.9.2012 21.9.2012 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 77/2012   poradenstvo CO 35,00    
19.10.2012 21.9.2012 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20120021 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
19.10.2012 26.9.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 056/12 3/2012N nájomné a kúrenie 1 234,21    
19.10.2012 3.10.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 057/12   strava zamestnanci 262,19    
19.10.2012 3.10.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 058/12   strava zo SF zamestnanci 30,06    
19.10.2012 3.10.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 044/12   strava žiaci 303,59    
19.10.2012 3.10.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 060/12   dopravné 223,17    
19.10.2012 3.10.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 063/2012 3/2012N nájomné,kúrenie a vyúčt. 1 682,77    
19.10.2012 11.10.2012 EXO TECHNOLOGIES, Stará Ľubovňa 36485161 1210143442   mini hosting k doméne 30,05    
19.10.2012 12.10.2012 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259712 180/12   prac. oblečenie 175,73    
19.10.2012 17.10.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 054/12 3/2012N výchovno-vzdelávací proces 239,87    
19.10.2012 17.10.2012 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20120023 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
26.10.2012 22.10.2012 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 87/2012   poradenstvo CO 56,00    
26.10.2012 23.10.2012 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 426/2012   služby technika BOZP a PO 39,83    
8.11.2012 7.11.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 066/12   strava žiaci 352,04    
8.11.2012 7.11.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 067/12   strava zo SF zamestnanci 33,12    
8.11.2012 7.11.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 068/12   strava zamestnanci 316,96    
8.11.2012 7.11.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 069/12   dopravné 293,51    
8.11.2012 7.11.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 070/12 3/2012N nájomné a kúrenie 1 234,21    
23.11.2012 15.11.2012 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259712 180/12   prac. oblečenie 38,49    
23.11.2012 16.11.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 07312 3/2012N výchovno-vzdelávací proces 160,79    
23.11.2012 16.11.2012 IVES Košice 00162957     školenie 20,00    
23.11.2012 21.11.2012 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20120025 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
23.11.2012 21.11.2012 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 412145   materiál 30,31    
23.11.2012 23.11.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 074/12   vianočné balíčky zo SF 217,37    
23.11.2012 23.11.2012 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 505/2012   služby technika BOZP a PO 39,83    
6.12.2012 27.11.2012 MsKS, Nám.A.H.Škultétyho 4, V.Krtíš 00363235 115200083   vstupenky do divadla 70,00    
6.12.2012 30.11.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 075/12   dopravné 241,38    
6.12.2012 3.12.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 077/12   strava zo SF zamestnanci 29,34    
6.12.2012 3.12.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 078/12   strava žiaci 387,30    
6.12.2012 3.12.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 079/12   strava zamestnanci 268,95    
6.12.2012 3.12.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 080/12 3/2012N nájomné a kúrenie 1 234,21    
6.12.2012 4.12.2012 Bc.Mária Žemberová-MARIMPEX, Zbehy  34523561 2120938   posteľ.obliečky 348,48    
6.12.2012 5.12.2012 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20120027 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
6.12.2012 5.12.2012 TERMAL DS, s.r.o. Dolná Strehová 35973625 2012279   permanentky SF 120,00    
27.12.2012 11.12.2012 Jana Ďuríková VITIS, Opatovská Nová Ves 31887686 2012080   posedenie na konci roka 140,00    
27.12.2012 13.12.2012 Černík Milan, MEGA, Veľký Krtíš 33251843 1240873   čist.prostriedky 21,22    
27.12.2012 13.12.2012 Černík Milan, MEGA, Veľký Krtíš 33251843 1240874   kalendáre, prach na pranie 9,56    
27.12.2012 14.12.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 08312 3/2012N výchovno-vzdelávací proces 168,59    
27.12.2012 14.12.2012 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 607/2012   služby technika BOZP a PO 39,83    
27.12.2012 20.12.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 08512   strava zamestnanci 198,00    
27.12.2012 20.12.2012 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 108/2012   poradenstvo CO 56,00    
27.12.2012 20.12.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 086/12   strava zo SF zamestnanci 21,60    
27.12.2012 21.12.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 088/12   strava žiaci 229,06    
7.1.2013 31.12.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 090/12   dopravné 94,93    
7.1.2013 31.12.2012 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 092/12   výchovno-vzdelávací proces 354,22    
                   
2013:                  
29.1.2013 8.1.2013 UNIQA Poisťovňa, a.s. Bratislava 00653501 6483000122   úrazové poistenie žiakov 43,00    
29.1.2013 8.1.2013 ProCeS, s.r.o. 31570879 2013023   servisné služby k programu 226,09    
29.1.2013 11.1.2013 Akadémia vzdelávania, Veľký Krtíš 00441074 160113   seminár 35,00    
29.1.2013 15.1.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 001/13 3/2012N nájomné a kúrenie 1 234,21    
29.1.2013 14.1.2013 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica 31331131 2132200689   tlačicvá 38,64    
29.1.2013 18.1.2013 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20130002 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
29.1.2013 22.1.2013 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 15/2013   služby technika BOZP a PO 39,83    
29.1.2013 29.1.2013 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 2/2013   poradenstvo CO 56,00    
11.2.2013 5.2.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 004/13   dopravné 207,82    
11.2.2013 5.2.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 006/13   strava zo SF zamestnanci 25,20    
11.2.2013 5.2.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 007/13   strava zamestnanci 231,00    
11.2.2013 5.2.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 005/13   dopl.stravy-žiaci 60,75    
11.2.2013 5.2.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 008/13 3/2012N nájomné a kúrenie 1 234,21    
26.2.2013 20.2.2013 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20130004 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
26.2.2013 20.2.2013 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 13/2013   poradenstvo CO 56,00    
26.2.2013 22.2.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 014/13 3/2012N výchovno-vzdelávací proces 174,42    
26.2.2013 22.2.2013 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 59/2013   služby technika BOZP a PO 39,83    
7.3.2013 5.3.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 015/13   dopravné 175,69    
7.3.2013 5.3.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 016/13   strava zo SF zamestnanci 19,98    
7.3.2013 5.3.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 017/13   strava zamestnanci 183,15    
7.3.2013 5.3.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 018/13   dopl.stravy-žiaci 59,76    
7.3.2013 5.3.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 019/13 3/2012N nájomné a kúrenie 1 234,21    
14.3.2013 8.3.2013 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica 31331131 1132202475   tlačicvá 42,72    
14.3.2013 13.3.2013 Krytá plaváreň, Veľký Krtíš 31935265 0113300011   permanentky SF 132,80    
28.3.2013 19.3.2013 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 120/2013   služby technika BOZP a PO 39,83    
28.3.2013 21.3.2013 Združenie odborných učilíšť Slovenska, Mierová 49, Tornaľa 35605065 201330   členské 100,00    
28.3.2013 22.3.2013 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 25/2013   poradenstvo CO 56,00    
28.3.2013 25.3.2013 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20130006 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
28.3.2013 25.3.2013 IVES Košice 00162957 5590011912   program WINIBEU 83,65    
28.3.2013 26.3.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 025/13 3/2012N výchovno-vzdelávací proces 95,01    
28.3.2013 26.3.2013 Nataša Suchá-Gastro Hell, Modrý Kameň 45444358 23/2013   posedenie "Deň učiteľov" SF 93,50    
28.3.2013 27.3.2013 Marian Figa, Veľký Krtíš 41283139 1/3/2013   drevo na OV 140,00    
3.4.2013 2.4.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 026/13   dopravné  264,61    
3.4.2013 2.4.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 027/13 3/2012N nájomné a kúrenie 1 234,21    
11.4.2013 4.4.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 030/13   strava zamestnanci 212,85    
11.4.2013 4.4.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 031/13   strava zo SF zamestnanci 23,22    
11.4.2013 4.4.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 032/13   dopl.stravy-žiaci 77,84    
25.4.2013 11.4.2013 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20130007 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
25.4.2013 19.4.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 035/13 3/2012N výchovno-vzdelávací proces 308,59    
25.4.2013 24.4.2013 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 153/2013   služby technika BOZP a PO 39,83    
6.5.2013 30.4.2013 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 25/2013   poradenstvo CO 56,00    
6.5.2013 3.5.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 040/13   dopravné  296,21    
6.5.2013 3.5.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 041/13   dopl.stravy-žiaci 50,99    
6.5.2013 3.5.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 042/13   strava zo SF zamestnanci 30,42    
6.5.2013 3.5.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 043/13   strava zamestnanci 278,85    
6.5.2013 3.5.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 045/13 3/2012N nájomné a kúrenie 1 234,21    
22.5.2013 20.5.2013 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20130009 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
22.5.2013 20.5.2013 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 196/2013   služby technika BOZP a PO 39,83    
22.5.2013 20.5.2013 ECHO s.r.o.,, Nemocničná 24, Veľký Krtíš 31590616 130024   substráty 35,71    
23.5.2013 23.5.2013 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 50/2013   poradenstvo CO 56,00    
23.5.2013 23.5.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 048/13 3/2012N výchovno-vzdelávací proces 285,68    
27.5.2013 24.5.2013 Technická univerzita, T.G.Masaryka 24, Zvolen 00397440 3130000787   arborétum-vstupné, sprievodca 20,00    
4.6.2013 29.5.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 050/13   doprava autobusom-exkurzia 113,67    
4.6.2013 3.6.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 051/13   dopravné  259,79    
4.6.2013 3.6.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 052/13   strava zo SF zamestnanci 21,24    
4.6.2013 3.6.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 053/13   strava zamestnanci 194,70    
4.6.2013 3.6.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 054/13   dopl.stravy-žiaci 67,47    
4.6.2013 3.6.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 055/13 3/2012N nájomné a kúrenie 1 234,21    
26.6.2013 14.6.2013 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20130011 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
26.6.2013 14.6.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 059/13 3/2012N výchovno-vzdelávací proces 143,73    
26.6.2013 19.6.2013 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 62/2013   poradenstvo CO 56,00    
26.6.2013 19.6.2013 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 266/2013   služby technika BOZP a PO 79,66    
4.7.2013 28.6.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 060/13   dopravné  151,70    
4.7.2013 1.7.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 061/13   dopl.stravy-žiaci 44,28    
4.7.2013 1.7.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 062/13   strava zo SF zamestnanci 28,08    
4.7.2013 1.7.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 063/13   strava zamestnanci 257,40    
4.7.2013 1.7.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 064/13 3/2012N nájomné a kúrenie 1 234,21    
4.7.2013 2.7.2013 Mgr. Lucia Dudášová, Nové Zámky 000000000 02072013   školenie pedagog.zamestnancov 30,00    
18.7.2013 17.7.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 066/13 3/2012N výchovno-vzdelávací proces 228,54    
18.7.2013 17.7.2013 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica 31331131 1132205394   tlačivá 93,24    
18.7.2013 18.7.2013 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20130013 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
5.8.2013 26.7.2013 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 73/2013   poradenstvo CO 56,00    
5.8.2013 2.8.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 064/13 3/2012N nájomné a kúrenie 1 234,21    
14.8.2013 5.8.2013 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 413157   materiál 120,79    
26.8.2013 21.8.2013 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20130015 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 150,00    
3.9.2013 26.8.2013 Komunálna poisťovňa, Bratislava 31595545 6812278101 6812278101 poistné 17,39    
3.9.2013 2.9.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 070/13   strava zo SF zamestnanci 18,00    
3.9.2013 2.9.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 071/13   strava zamestnanci 165,00    
3.9.2013 2.9.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 072/13   dopravné  6,40    
3.9.2013 3.9.2013 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 84/2013   poradenstvo CO 56,00    
9.9.2013 5.9.2013 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 325/2013   služby technika BOZP a PO 39,83    
9.9.2013 5.9.2013 Midinet s.r.o., Nemocničná 14, V.Krtíš 36045799 1340270   toner Canon 47,00    
9.9.2013 6.9.2013 Komunálna poisťovňa, Bratislava 31595545 6807115850   poist.výp.techniky ÚIPŠ 60,96    
23.9.2013 13.9.2013 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259712 78/13   prac.obuv 100,00    
23.9.20123 16.9.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 076/13 3/2012N výchovno-vzdelávací proces 241,17    
23.9.2013 19.9.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 077/13 3/2013N nájomné a kúrenie 1 951,40    
23.9.20123 19.9.2013 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 378/2013   služby technika BOZP a PO 39,83    
23.9.2013 20.9.2013 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20130017 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
9.10.2013 1.10.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 078/13   dopravné  241,46    
9.10.2013 1.10.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 079/13 3/2013N nájomné a kúrenie 1 678,47    
9.10.2013 1.10.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 080/13   strava zo SF zamestnanci 52,00    
9.10.2013 1.10.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 081/13   strava zamestnanci 343,20    
9.10.2013 2.10.2013 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 84/2013   poradenstvo CO 35,00    
18.10.2013 11.10.2013 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20130019 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
18.10.2013 11.10.2013 EXO TECHNOLOGIES, Stará Ľubovňa 36485161 1310177222   mini hosting k doméne 30,58    
29.10.2013 22.10.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 084/13   vstupenky do divadla zo SF 27,00    
29.10.2013 23.10.2013 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 415/2013   služby technika BOZP a PO 30,00    
29.10.2013 25.10.2013 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 106/2013   poradenstvo CO 35,00    
29.10.2013 28.10.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 085/13 3/2013N výchovno-vzdelávací proces 254,36    
13.11.2013 4.11.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 086/13   dopravné  231,44    
13.11.2013 5.11.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 087/13   strava zamestnanci 351,45    
13.11.2013 5.11.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 088/13   strava zo SF zamestnanci 53,25    
13.11.2013 5.11.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 089/13 3/2013N nájomné a kúrenie 1 240,37    
19.11.2013 14.11.2013 TERMAL DS, s.r.o. Dolná Strehová 35973625 2013328   vstupenky do wellness SF 110,00    
19.11.2013 18.11.2013 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20130021 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
25.11.2013 20.11.2013 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 127/2013   poradenstvo CO 35,00    
25.11.2013 21.11.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 095/13 3/2013N výchovno-vzdelávací proces 183,63    
25.11.2013 21.11.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 096/13   vianočné balíčky zo SF 249,13    
25.11.2013 25.11.2013 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 440/2013   služby technika BOZP a PO 30,00    
10.12.2013 2.12.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 099/13   strava zamestnanci 260,70    
10.12.2013 2.12.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 100/13   strava zo SF zamestnanci 39,50    
10.12.2013 3.12.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 105/13 3/2013N nájomné a kúrenie 1 240,37    
10.12.2013 3.12.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 107/13   dopravné  203,64    
16.12.2013 11.12.2013 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 142/2013   poradenstvo CO 35,00    
16.12.2013 12.12.2013 Jana Ďuríková VITIS, Opatovská Nová Ves 31887686 2013070   spoloč.posedenie zo SF 115,00    
16.12.2013 13.12.2013 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 515/2013   služby technika BOZP a PO 30,00    
16.12.2013 13.12.2013 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20130024 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
16.12.2013 13.12.2013 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259719 116/13   prac.odevy a obuv 240,82    
16.12.2013 13.12.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 110/13 3/2013N výchovno-vzdelávací proces 494,17    
27.12.2013 17.12.2013 PASIČ SK. s.r.o.,Pražská 11, Nitra 36543535 501331768   substráty, mater.na OV 530,87    
27.12.2013 17.12.2013 Office DEPOT s.r.o.,Drobného 27, Bratislava 36192384 5513006312   kanc.stoličky 211,15    
27.12.2013 18.12.2013 Ing.Jaroslav Černý-CEFA, Lučenská 4, V.Krtíš 14236591 20130587   stav.mater.na OV 202,08    
27.12.2013 18.12.2013 MEGA VK s.r.o., Komenského 5, V.Krtíš 46935754 1340836   čist.prostriedky 193,73    
27.12.2013 18.12.2013 MEGA VK s.r.o., Komenského 5, V.Krtíš 46935754 1340837   kanc.potreby 137,27    
27.12.2013 18.12.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 111/13   potraviny na OV 66,81    
27.12.2013 18.12.2013 PASIČ SK. s.r.o.,Pražská 11, Nitra 36543535 501331769   mater. na OV 11,58    
27.12.2013 19.12.2013 Jana Mázorová EMAT,Š.Tučeka 161, V.Krtíš 43154565 3052013   stroje,zariadenia, náradie na OV 481,13    
27.12.2013 19.12.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 112/13   strava zamestnanci 198,00    
27.12.2013 19.12.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 113/13   strava zo SF zamestnanci 30,00    
27.12.2013 23.12.2013 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 117/13   dopravné 12/12 100,67    
                   
2014:                  
17.1.2014 10.1.2014 UNIQA Poisťovňa, a.s. Bratislava 00653501 6483000122   úrazové poistenie žiakov 43,00    
17.1.2014 14.1.2014 MsKS, Nám.A.H.Škultétyho 4, V.Krtíš 00363235 115200083   vstupenky do divadla 70,00    
28.1.2014 20.1.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 002/14 3/2013N nájomné a kúrenie 1 240,37    
28.1.2014 21.1.2014 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20140001 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
28.1.2014 21.1.2014 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 14/2014 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
28.1.2014 23.1.2014 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 2/2014 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
11.2.2014 31.1.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 008/14   strava zamestnanci 275,55    
11.2.2014 31.1.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 009/14   strava zo SF zamestnanci 41,75    
11.2.2014 31.1.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 010/14   dopravné  111,24    
11.2.2014 5.2.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 016/14 3/2013N nájomné a kúrenie 1 240,37    
25.2.2014 24.2.2014 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 17/2014 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
25.2.2014 25.2.2014 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20140003 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
5.3.2014 26.2.2014 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 14/2014 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
5.3.2014 28.2.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 018/14 3/2013N náklady vých.-vzdel.procesu 194,58    
5.3.2014 28.2.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 020/14   strava zamestnanci 179,85    
5.3.2014 28.2.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 021/14   strava zo SF zamestnanci 27,25    
5.3.2014 28.2.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 022/14   dopravné 65,77    
5.3.2014 5.3.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 032/14 3/2013N nájomné a kúrenie 1 240,37    
10.3.2014 6.3.2014 ProCeS, s.r.o., Banská Bystrica 31570879 2014170   servisné služby k programu 234,23    
24.3.2014 17.3.2014 IVES Košice 00162957 5590015161   aktualizácie WinIBEU 83,65    
24.3.2014 19.3.2014 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 110/2014 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
24.3.2014 19.3.2014 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20140005 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
24.3.2014 21.3.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 018/14 3/2013N náklady vých.-vzdel.procesu 348,57    
31.3.2014 26.3.2014 Šalatka Martina Michalecová, V.Krtíš 43528244 27/03   obl.misy 32,00    
31.3.2014 24.3.2014 Združenie odborných učilíšť Slovenska, Mierová 49, Tornaľa 35605065 201431   členské 100,00    
31.3.2014 24.3.2014 PASIČ SK. s.r.o.,Pražská 11, Nitra 36543535 501430483   substráty 165,22    
31.3.2014 28.3.2014 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 34/2014 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
31.3.2014 28.3.2014 COBAK s.r.o. Želovce 46401636 140234   zákusky, chlieb 22,92    
31.3.2014 31.3.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 042/14   dopravné 197,57    
31.3.2014 31.3.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 043/14   strava zamestnanci 328,35    
31.3.2014 31.3.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 044/14   strava zo SF zamestnanci 49,75    
8.4.2014 2.4.2014 Krytá plaváreň, Veľký Krtíš 31935265 0110400011   permanentky SF 132,80    
16.4.2014 9.4.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 050/14 3/2013N nájomné a kúrenie 1 240,37    
16.4.2014 10.4.2014 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20140007 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
16.4.2014 14.4.2014 ŽAKY-CAR s.r.o., Malá nad Hronom 44066589 2014/030   preprava 288,20    
16.4.2014 16.4.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 052/14 3/2013N náklady vých.-vzdel.procesu 288,16    
28.4.2014 25.4.2014 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 150/2014 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
2.5.2014 30.4.2014 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 53/2014 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
2.5.2014 30.4.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 053/14   strava zamestnanci 306,90    
2.5.2014 30.4.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 054/14   strava zo SF zamestnanci 46,50    
2.5.2014 30.4.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 055/14   dopravné 206,56    
12.5.2014 7.5.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 061/14 3/2013N nájomné a kúrenie 1 240,37    
22.5.2014 13.5.2014 IPEKO Zvolen s.r.o., Zvolen 47405279 200514   seminár 33,00    
22.5.2014 19.5.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 063/14 3/2013N náklady vých.-vzdel.procesu 178,59    
22.5.2014 19.5.2014 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20140009 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
22.5.2014 21.5.2014 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 110/2014 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
22.5.2014 22.5.2014 MsKS, Nám.A.H.Škultétyho 4, V.Krtíš 00363235 115400029   vstupenky do divadla 100,00    
3.6.2014 29.5.2014 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 68/2014 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
3.6.2014 30.5.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 065/14   strava zamestnanci 293,70    
3.6.2014 30.5.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 064/14   strava zo SF zamestnanci 44,50    
3.6.2014 30.5.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 066/14   dopravné 91,33    
3.6.2014 30.5.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 070/14 3/2013N nájomné a kúrenie 1 240,37    
20.6.2014 18.6.2014 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20140011 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
20.6.2014 18.6.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 063/14 3/2013N náklady vých.-vzdel.procesu 107,20    
20.6.2014 19.6.2014 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 253/2014 18/2006 služby technika BOZP a PO 60,00    
3.7.2014 25.6.2014 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 82/2014 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
3.7.2014 1.7.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 073/14   strava zo SF zamestnanci 54,00    
3.7.2014 1.7.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 074/14   strava zamestnanci 356,40    
3.7.2014 1.7.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 075/14   dopravné 185,07    
3.7.2014 1.7.2014 SOMI Systems a.s., Banská Bystrica 36041432 140343   bezpečnostný projekt 450,00    
3.7.2014 1.7.2014 ŽAKY-CAR s.r.o., Malá nad Hronom 44066589 2014/074   preprava 35,64    
3.7.2014 2.7.2014 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica 31331131 1142203919   tlačivá 101,98    
3.7.2014 3.7.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 079/14 3/2013N nájomné a kúrenie 1 240,37    
16.7.2014 16.7.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 080/14 3/2013N náklady vých.-vzdel.procesu 226,57    
21.7.2014 17.7.2014 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20140013 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
21.7.2014 18.7.2014 GOLDIEN s.r.o. Spišská Nová Ves 46565868 2014187   paplóny, vankúše 840,00    
25.7.2014 24.7.20014 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 99/2014 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
8.8.2014 31.7.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 081/14   strava zo SF zamestnanci 11,75    
8.8.2014 31.7.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 082/14   strava zamestnanci 77,55    
8.8.2014 8.8.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 084/14 3/2013N nájomné a kúrenie 1 240,37    
28.8.2014 21.8.2014 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20140015 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
28.8.2014 22.8.2014 E LINKS a.s. Ostrava 25847180 350814002   počítač 494,03    
28.8.2014 28.8.2014 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 306/2014 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
28.8.2014 28.8.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 085/14   strava zamestnanci 97,35    
28.8.2014 28.8.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 086/14   strava zo SF zamestnanci 14,75    
28.8.2014 28.8.2014 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 114/2014 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
11.9.2014 5.9.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 088/14   dopravné 24,10    
11.9.2014 5.9.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 090/14 8/2014N nájomné a kúrenie 1 210,54    
11.9.2014 5.9.2014 Komunálna poisťovňa, Bratislava 31595545 6812278101 6812278101 poistné 17,39    
24.9.2014 12.9.2014 Komunálna poisťovňa, Bratislava 31595545 6807115850 6807115850 poistné 60,96    
17.9.2014 16.9.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 063/14 3/2013N náklady vých.-vzdel.procesu 199,14    
24.9.2014 18.9.2014 exe, spol.s r.o., Slávičie údolie 6, Bratislava 17321450 20141595   softwér -office  64,80    
24.9.2014 19.9.2014 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20140017 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
24.9.2014 22.9.2014 Camea Computer Systems, a.s., Prešov 36468924 1416108128   toner Canon 28,30    
24.9.2014 23.9.2014 MsKS, Nám.A.H.Škultétyho 4, V.Krtíš 00363235 115400061   vstupenky na koncert 140,00    
30.9.2014 26.9.2014 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 130/2014 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
30.9.2014 26.9.2014 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 365/2014 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
30.9.2014 29.9.2014 MEGA VK s.r.o., Komenského 5, V.Krtíš 46935754 1440568   kanc.potreby 106,99    
8.10.2014 30.9.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 094/14   strava zamestnanci 361,35    
8.10.2014 30.9.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 095/14   strava zo SF zamestnanci 54,75    
8.10.2014 30.9.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 096/14   dopravné 80,19    
8.10.2014 3.10.2014 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 414264   materiál na údržbu 24,47    
8.10.2014 6.10.2014 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 8007933664   zámkové vložky 48,00    
8.10.2014 7.10.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 097/14 8/2014N nájomné a kúrenie 1 210,54    
15.10.2014 10.10.2014 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259712 1440098   prac.odevy a obuv 517,26    
15.10.2014 13.10.2014 EXO TECHNOLOGIES, Stará Ľubovňa 36485161 1410218727   mini hosting k doméne 30,48    
20.10.2014 16.10.2014 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20140019 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
20.10.2014 17.10.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 101/14 8/2014N náklady vých.-vzdel.procesu 346,03    
27.10.2014 22.10.2014 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 399/2014 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
27.10.2014 22.10.2014 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 147/2014 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
27.10.2014 22.10.2014 PASIČ SK. s.r.o.,Pražská 11, Nitra 36543535 501431627   substráty,kelímky 810,29    
27.10.2014 23.10.2014 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 8008095447   zámkové vložky 71,40    
13.11.2014 3.11.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 102/14   strava zamestnanci 364,65    
13.11.2014 3.11.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 103/14   strava zo SF zamestnanci 55,25    
13.11.2014 3.11.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 104/14   dopravné 203,99    
13.11.2014 6.11.2014 Jana Mázorová EMAT,Š.Tučeka 161, V.Krtíš   249/2014   materiál,náradie 184,67    
13.11.2014 11.11.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 107/14 8/2014N nájomné a kúrenie 1 210,54    
13.11.2014 13.11.2014 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20140021 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
18.11.2014 13.11.2014 Michal Podolec, Praha 68874421 920140003   stolný futbal  101,90    
28.11.2014 20.11.2014 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 427/2014 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
28.11.2014 21.11.2014 Agroflora s.r.o., Novohradská 5, Lučenec 31631398 0033/14   aranž.materiál na OV 261,37    
28.11.2014 24.11.2014 DOS SLOVAKIA, s.r.o., Veľké Straciny 36040649 1411089   hranoly, rezivo na OV 460,56    
28.11.2014 27.11.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 111/14 8/2014N náklady vých.-vzdel.procesu 155,12    
28.11.2014 27.11.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 112/14   vianočné balíčky zo SF 232,13    
2.12.2014 28.11.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 113/14   potraviny na OV 73,23    
2.12.2014 28.11.2014 Záhradné Centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 45902208 1000000105   mater. na OV 994,19    
2.12.2014 28.11.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 114/14   strava zamestnanci 342,54    
2.12.2014 28.11.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 115/14   strava zo SF zamestnanci 33,66    
2.12.2014 28.11.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 116/14   dopravné 27,69    
2.12.2014 2.12.2014 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 222014 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
9.12.2014 2.12.2014 SK-Agroipeľ s.r.o. Kováčovce 36037559 2014/032   vianočné posedenie zo SF 202,64    
9.12.2014 3.12.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 122/14 8/2014N nájomné a kúrenie 1 210,54    
9.12.2014 4.12.2014 MaM s.r.r., Nákladná stanica ŽSR, Lučenec 31606831 110029/14   stav. materiál na OV 145,00    
9.12.2014 5.12.2014 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20140023 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
9.12.2014 5.12.2014 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 414330   materiál  19,28    
18.12.2014 10.12.2014 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 427/2014 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
18.12.2014 11.12.2014 Ivana Kacianová-Krajčírske služby, V. Krtíš 41282795 12014   prac.odevy pre kuchárov 242,00    
18.12.2014 11.12.2014 E LINKS a.s. Ostrava 25847180 3512140002   počítač 489,00    
18.12.2014 11.12.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 126/14 8/2014N náklady vých.-vzdel.procesu 267,24    
18.12.2014 12.12.2014 Jana Mázorová EMAT,Š.Tučeka 161, V.Krtíš 43154565 3052014   rebrík, náradie 122,24    
18.12.2014 12.12.2014 ProCeS, s.r.o., Banská Bystrica 31570879 1214202   servisné služby k programu 237,50    
18.12.2014 15.12.2015 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 414343   materiál  30,12    
18.12.2014 15.12.2014 MaM s.r.r., Nákladná stanica ŽSR, Lučenec 31606831 110032/14   cement 115,00    
18.12.2014 16.12.2014 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1752014 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
18.12.2014 16.12.2014 DOKA Slovakia s.r.o., Bratislava 31354335 546006034   šalovacie diely na OV 941,22    
18.12.2014 18.12.2014 MEGA VK s.r.o., Komenského 5, V.Krtíš 46935754 1440805   kanc.potreby 92,86    
29.12.2014 19.12.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 128/14   strava zamestnanci 224,90    
29.12.2014 19.12.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 129/14   strava zo SF zamestnanci 22,10    
29.12.2014 19.12.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 130/14   dopravné 67,18    
29.12.2014 22.12.2014 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 131/14   náklady vých.-vzdel.procesu 321,69    
                   
2015: OBJEDNÁVKY                
11.3.2015 11.3.2015 Ivana Kacianová-Krajčírske služby, V. Krtíš 41282795   1/15 prac.odevy pre záhradníkov 50,00    
16.3.2015 16.3.2015 Light&Enviro Development s.r.o. Bratislava 45436908   2/15 vypalovačka na drevo 19,30    
16.3.2015 16.3.2015 Ing.Beáta Herédyová-DELTA, Veľký Krtíš 40448240   3/15 panvice 47,04    
16.3.2015 16.3.2015 MsKS Veľký Krtíš 00363235   4/15 vstupenky na predstavenie 192,00    
20.3.2015 20.3.2015 Asociácia správcov registratúry, Nováky 37922190   5/15 seminár 40,00    
26.3.2015 26.3.2015 ECHO s.r.o., Veľký Krtíš 31590616   6/15 zavlažovacia hadica 55,72    
31.3.2015 31.3.2015 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468   7/15 materiál  33,90    
8.4.2015 8.4.2015 Šalatka Martina Michalecová, V.Krtíš 43528244   8/15 obl.misy 32,00    
8.4.2015 8.4.2015 COBAK s.r.o. Želovce 46401636   9/15 zákusky 34,92    
13.4.2015 13.4.2015 NÚ CŽV, Region. pracovisko Košice 00699438   10/15 seminár 20,00    
13.5.2015 13.5.2015 Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 45902208   11/15 substráty 102,68    
25.5.2015 25.5.2015 MsKS Veľký Krtíš 00363235   12/15 vstupenky na predstavenie 110,00    
28.5.2015 28.5.2015 MEGA VK s.r.o., Veľký Krtíš 46935754   13/15 čist.prostriedky 115,80    
15.6.2015 15.6.2015 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468   14/15 materiál  78,25    
2.7.2016 2.7.2015 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131   15/15 tlačivá 74,63    
8.7.2015 8.7.2015 CÚZ pre verejnú správu, Piešťany 42137004   16/15 školenie 45,00    
7.8.2015 7.8.2015 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131   17/15 tlačivá 5,78    
7.9.2015 7.9.2015 MEGA VK s.r.o., Veľký Krtíš 46935754   18/15 kanc.potreby, čist.prostriedky 69,60    
10.9.2015 10.9.2015 PASIČ SK. s.r.o.,Pražská 11, Nitra 36543535   19/15 substráty,kelímky 616,73    
22.9.2015 22.9.2015 Krytá plaváreň, Veľký Krtíš 31935265   20/15 permanentky SF 146,00    
22.9.2015 22.9.2015 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259712   21/15 prac.odevy a obuv 885,16    
1.10.2015 1.10.2015 Ivan Gajdács-Florimat, Šahy 37099167   22/15 aranž.materiál 282,74    
16.10.2015 16.10.2015 Jana Mázorová EMAT,Š.Tučeka 161, V.Krtíš 43154565   23/15 materiál  66,90    
16.10.2015 19.10.2015 Adrian Krňan,A+M, Veľký Krtíš 33259763   24/15 ohrievač 28,00    
19.10.2015 19.10.2015 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131   25/15 tlačivá 33,00    
23.10.2015 23.10.2015 Ing. Juraj Turčina, Želovce 33259054   26/15 podlah.krytina 215,71    
28.10.2015 28.10.2015 Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 45902208   27/15 kvetináče 322,12    
28.10.2015 28.10.2015 Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 45902208   28/15 uhlová brúska 125,30    
28.10.2015 28.10.2015 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468   29/15 materiál  50,89    
9.11.2015 9.11.2015 MsKS Veľký Krtíš 00363235   30/15 vstupenky na predstavenie 136,00    
9.11.2015 9.11.2015 Ľubomír Šúth-Litera, Veľký Krtíš 30442389   31/15 propagačné letáky 52,20    
10.11.2015 10.11.2015 ECHO s.r.o., Veľký Krtíš 31590616   32/15 kultivátor, malotraktor 1 043,82    
10.11.2015 10.11.2015 Adrian Krňan,A+M, Veľký Krtíš 33259763   33/15 televízor, držiak 400,00    
11.11.2015 11.11.2015 Ing.Beáta Herédyová-DELTA, Veľký Krtíš 40448240   34/15 vybavenie pre kuchárov 139,35    
20.11.2015 20.11.2015 Jana Mázorová EMAT,Š.Tučeka 161, V.Krtíš 43154565   35/15 materiál, náradie 438,54    
20.11.2015 20.11.2015 Hi-tecH s.r.o. Veľký Krtíš 44747586   36/15 kuch.robot, odšťavovač 278,00    
26.11.2015 26.11.2015 PASIČ SK. s.r.o.,Pražská 11, Nitra 36543535   37/15 substráty, kelímky 376,82    
27.11.2015 27.11.2015 FLOS Slovakia s.r.o. Lučenec 36018121   38/15 aranžérsky materiál 195,46    
1.12.2015 1.12.2015 Adrian Krňan,A+M, Veľký Krtíš 33259763   39/15 USB kľúče 34,00    
1.12.2015 1.12.2015 DÚBRAVY s.r.o. Veľký Krtíš 36618969   40/15 posedenie  ku koncu roka 206,40    
2015: FAKTÚRY                
23.1.2015 2.1.2015 UNIQA Poisťovňa, a.s. Bratislava 00653501 6483000122   úrazové poistenie žiakov 43,00    
23.1.2015 15.1.2015 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20150001 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
29.1.2015 21.1.2015 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 21/2015 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
29.1.2015 27.1.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 001/15 8/2014N nájomné a kúrenie 1 210,54    
10.2.2015 3.2.2015 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 22015 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
10.2.2015 3.2.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 006/15   strava zo SF zamestnanci 24,31    
10.2.2015 3.2.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 007/15   strava zamestnanci 247,39    
10.2.2015 3.2.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 008/15   dopravné 19,05    
24.2.2015 12.2.2015 Združenie odborných učilíšť Slovenska, Mierová 49, Tornaľa 35605065 201531   členské 100,00    
24.2.2015 23.2.2015 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 115/2015 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
24.2.2015 23.2.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 017/15 8/2014N nájomné a kúrenie 1 210,54    
24.2.2015 24.2.2015 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 252015 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
27.2.2015 25.2.2015 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20150003 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
27.2.2015 25.2.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 019/15 8/2014N náklady vých.-vzdel.procesu 204,44    
10.3.2015 4.3.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 020/15   dopravné 29,21    
10.3.2015 4.3.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 021/15   strava zamestnanci 173,00    
10.3.2015 4.3.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 022/15   strava zo SF zamestnanci 17,00    
10.3.2015 9.3.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 031/15 8/2014N nájomné a kúrenie 1 210,54    
10.3.2015 10.3.2015 IVES Košice 00162957 5590018503   aktualizácie WinIBEU 83,65    
23.3.2015 10.3.2015 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20150005 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
23.3.2015 17.3.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 019/15 8/2014N náklady vých.-vzdel.procesu 146,44    
23.3.2015 17.3.2015 Light&Enviro Development s.r.o. Bratislava 45436908 2015300   vypalovačka na drevo 19,30    
23.3.2015 20.3.2015 MsKS Veľký Krtíš 00363235 0110500021   vstupenky na predstavenie 192,00    
2.4.2015 24.3.2015 Ivana Kacianová-Krajčírske služby, V. Krtíš 41282795 1/2015   prac.odevy pre záhradníkov 50,00    
2.4.2015 25.3.2015 Asociácia správcov registratúry, Nováky 37922190 15010245   seminár 40,00    
2.4.2015 25.3.2015 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 205/2015 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
2.4.2015 26.3.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 036/15 8/2014N nájomné a kúrenie 1 210,54    
2.4.2015 26.3.2015 ECHO s.r.o., Veľký Krtíš 31590616 150010   zavlažovacia hadica 55,72    
2.4.2015 27.3.2015 Ing.Beáta Herédyová-DELTA, Veľký Krtíš 40448240 1504   panvice 47,04    
2.4.2015 31.3.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 037/15   strava zamestnanci 325,24    
2.4.2015 31.3.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 038/15   strava zo SF zamestnanci 31,96    
2.4.2015 31.3.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 039/15   dopravné 142,29    
2.4.2015 31.3.2015 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 412015 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
13.4.2015 9.4.2015 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 415076   materiál  33,90    
13.4.2015 10.4.2015 Šalatka Martina Michalecová, V.Krtíš 43528244 16/04   obl.misy 32,00    
13.4.2015 10.4.2015 COBAK s.r.o. Želovce 46401636 140234   zákusky 34,92    
17.4.2015 13.4.2015 NÚ CŽV, Region. pracovisko Košice 00699438 364/15   seminár 20,00    
28.4.2015 16.4.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 019/15 8/2014N náklady vých.-vzdel.procesu 295,30    
28.4.2015 16.4.2015 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20150007 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
28.4.2015 21.4.2015 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 272/2015 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
7.5.2015 30.4.2015 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 562015 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
7.5.2015 30.4.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 051/15   strava zo SF zamestnanci 30,26    
7.5.2015 30.4.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 052/15   strava zamestnanci 307,94    
7.5.2015 30.4.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 053/15   dopravné 218,50    
7.5.2015 7.5.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 058/15 8/2014N nájomné a kúrenie 1 210,54    
18.5.2015 15.5.2015 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20150009 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
18.5.2015 18.5.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 060/15 8/2014N náklady vých.-vzdel.procesu 147,64    
1.6.2015 22.5.2015 Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 45902208 100000226   substráty 102,68    
1.6.2015 27.5.2015 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 732015 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
1.6.2015 28.5.2015 MEGA VK s.r.o., Veľký Krtíš 46935754 1540276   čist.prostriedky 115,80    
1.6.2015 29.5.2015 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 319/2015 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
1.6.2015 29.5.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 063/15   strava zo SF zamestnanci 29,92    
1.6.2015 29.5.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 064/15   strava zamestnanci 304,48    
1.6.2015 29.5.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 065/15   dopravné 240,19    
1.6.2015 1.6.2015 MsKS Veľký Krtíš 00363235 0116500041   vstupenky na predstavenie 110,00    
4.6.2015 2.6.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 066/15 8/2014N nájomné a kúrenie 1 210,54    
12.6.2015 9.6.2015 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20150011 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
12.6.2015 12.6.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 069/15 8/2014N náklady vých.-vzdel.procesu 111,30    
29.6.2015 23.6.2015 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 404/2015 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
1.7.2015 30.6.2015 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 882015 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
1.7.2015 30.6.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 070/15   dopravné 109,28    
1.7.2015 30.6.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 071/15   strava zamestnanci 377,14    
1.7.2015 30.6.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 072/15   strava zo SF zamestnanci 37,06    
8.7.2015 2.7.2015 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 415176   materiál  78,25    
8.7.2015 3.7.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 072/15 8/2014N nájomné a kúrenie 1 210,54    
8.7.2015 6.7.2015 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 1152203944   tlačivá 74,63    
8.7.2015 8.7.2015 CÚZ pre verejnú správu, Piešťany 42137004 1023230715   školenie 45,00    
10.7.2015 9.7.2015 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20150013 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
13.7.2015 13.7.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 075/15 8/2014N náklady vých.-vzdel.procesu 364,92    
5.8.2015 30.7.2015 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1052015 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
5.8.2015 5.8.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 077/15 8/2014N nájomné a kúrenie 1 210,54    
7.8.2015 7.8.2015 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 1152206641   tlačivá 5,78    
13.8.2015 13.8.2015 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20150015 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
26.8.2015 26.8.2015 Komunálna poisťovňa, B.Bystrica 31595545 6812278101 6812278101 poistné 17,39    
3.9.2015 31.8.2015 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 882015 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
3.9.2015 31.8.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 080/15   strava zo SF zamestnanci 15,13    
3.9.2015 31.8.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 081/15   strava zamestnanci 153,97    
3.9.2015 31.8.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 082/15   dopravné 56,19    
3.9.2015 2.9.2015 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 473/2015 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
9.9.2015 7.9.2015 MEGA VK s.r.o., Veľký Krtíš 46935754 1540525   kanc.potreby, čist.prostriedky 69,60    
16.9.2015 10.9.2015 PASIČ SK. s.r.o.,Pražská 11, Nitra 36543535 501531281   substráty,kelímky 616,73    
16.9.2015 16.9.2015 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20150018 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
16.9.2015 16.9.2015 Komunálna poisťovňa, B.Bystrica 31595545 6807115850 6807115850 poistné 60,96    
16.9.2015 16.9.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 084/15 8/2014N náklady vých.-vzdel.procesu 273,44    
23.9.2015 22.9.2015 Krytá plaváreň, Veľký Krtíš 31935265 0114500043   permanentky SF 146,00    
25.9.2015 24.9.2015 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 535/2015 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
29.9.2015 28.9.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 088/15 2/2015 N nájomné a kúrenie 1 131,84    
29.9.2015 28.9.2015 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1352015 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
29.9.2015 28.9.2015 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259712 1540071   prac.odevy a obuv 885,16    
2.10.2015 30.9.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 089/15   strava zo SF zamestnanci 35,02    
2.10.2015 30.9.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 090/15   strava zamestnanci 356,38    
2.10.2015 30.9.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 091/15   dopravné 282,04    
2.10.2015 1.10.2015 Ivan Gajdács-Florimat, Šahy 37099167 2015041   aranž.materiál 282,74    
2.10.2015 2.10.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 092/15 2/2015 N nájomné a kúrenie 1 131,84    
20.10.2015 9.10.2015 EXO TECHNOLOGIES, Stará Ľubovňa 36485161 1510260490   mini hosting k doméne 30,48    
20.10.2015 13.10.2015 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20150020 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
20.10.2015 16.10.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 095/15 2/2015 N náklady vých.-vzdel.procesu 393,83    
27.10.2015 20.10.2015 Jana Mázorová EMAT,Š.Tučeka 161, V.Krtíš 43154565 236/2015   materiál  66,90    
27.10.2015 20.10.2015 Adrian Krňan,A+M, Veľký Krtíš 33259763 017/15   ohrievač 28,00    
27.10.2015 23.10.2015 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1522015   poradenstvo CO 35,00    
28.10.2015 26.10.2015 Ing. Juraj Turčina, Želovce 33259054 5/2015   podlah.krytina 215,71    
28.10.2015 27.10.2015 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 1152208305   tlačivá 33,00    
28.10.2015 28.10.2015 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 563/2015 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
28.10.2015 28.10.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 098/15   strava zamestnanci 328,70    
28.10.2015 28.10.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 099/15   strava zo SF zamestnanci 32,30    
10.11.2015 30.10.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 100/15   dopravné 158,32    
10.11.2015 4.11.2015 Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 45902208 100000475   kvetináče 322,12    
10.11.2015 4.11.2015 Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 45902208 100000476   uhlová brúska 125,30    
10.11.2015 4.11.2015 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 415298   materiál  50,89    
10.11.2015 4.11.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 104/15 2/2015 N nájomné a kúrenie 1 131,84    
10.11.2015 10.11.2015 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20150022 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
10.11.2015 10.11.2015 ECHO s.r.o., Veľký Krtíš 31590616 150111   kultivátor, malotraktor 1 043,82    
13.11.2015 11.11.2015 Ľubomír Šúth-Litera, Veľký Krtíš 30442389 20155000005   propagačné letáky 52,20    
13.11.2015 12.11.2015 Adrian Krňan,A+M, Veľký Krtíš 33259763 019/15   televízor, držiak 400,00    
13.11.2015 12.11.2015 Ing.Beáta Herédyová-DELTA, Veľký Krtíš 40448240 1517   vybavenie pre kuchárov 139,35    
13.11.2015 12.11.2015 MsKS Veľký Krtíš 00363235 0116500083   vstupenky na predstavenie 136,00    
13.11.2015 13.11.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 095/15 2/2015 N náklady vých.-vzdel.procesu 147,13    
23.11.2015 20.11.2015 Hi-tecH s.r.o. Veľký Krtíš 44747586 20150222   kuch.robot, odšťavovač 278,00    
23.11.2015 23.11.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 107/15   vianočné balíčky zo SF 235,42    
2.12.2015 24.11.2015 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 597/2015 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
2.12.2015 26.11.2015 PASIČ SK. s.r.o.,Pražská 11, Nitra 36543535 50153539   substráty, kelímky 376,82    
2.12.2015 26.11.2015 Jana Mázorová EMAT,Š.Tučeka 161, V.Krtíš 264/2015 236/2015   materiál, náradie 438,54    
2.12.2015 27.11.2015 FLOS Slovakia s.r.o. Lučenec 36018121 2015110251   aranžérsky materiál 195,46    
2.12.2015 27.11.2015 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1672015   poradenstvo CO 35,00    
2.12.2015 30.11.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 110/15   strava zamestnanci 339,08    
2.12.2015 30.11.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 111/15   strava zo SF zamestnanci 33,32    
2.12.2015 1.12.2015 DÚBRAVY s.r.o. Veľký Krtíš 36618969 2015000291   posedenie  ku koncu roka 206,40    
2.12.2015 1.12.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 112/15   dopravné 223,86    
4.12.2015 3.12.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 104/15 2/2015 N nájomné a kúrenie 1 131,84    
14.12.2015 9.12.2015 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20150024 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
14.12.2015 11.12.2015 ProCeS s.r.o. Banská Bystrica 31570879 12015236   aktual.mzdového softvéru 237,50    
14.12.2015 11.12.2015 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 666/2015 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
14.12.2015 11.12.2015 Adrian Krňan,A+M, Veľký Krtíš 33259763 022/15   USB kľúče 34,00    
21.12.2015 16.12.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 095/15 2/2015 N náklady vých.-vzdel.procesu 199,95    
21.12.2015 16.12.2015 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1822015   poradenstvo CO 35,00    
21.12.2015 17.12.2015 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 415330   materiál 83,50    
21.12.2015 17.12.2015 MEGA VK s.r.o., Veľký Krtíš 46935754 1540782   kanc. a čist. prostriedky 77,50    
28.12.2015 22.12.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 123/15   dopravné 40,63    
28.12.2015 22.12.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 125/15   strava zo SF zamestnanci 22,10    
28.12.2015 22.12.2015 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 124/15   strava zamestnanci 224,90    
13.1.2016 7.1.2016 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 415338   materiál 11,00    
13.1.2016 13.1.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 135/15 2/2015 N náklady vých.-vzdel.procesu 470,46    
                   
OBJEDNÁVKY 2016: dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa IČO dodávateľa č.objednávky   predmet objednávky suma v € s DPH Objednávku podpísal poznámka
12.1.2016 12.1.2016 Ing. Jaroslav Černý - CEFA, Veľký Krtíš 14236591   1/16 stavebné lepidlo 70,00 Bánovská  
8.2.2016 8.2.2016 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131   2/16 tlačivá 8,70 Bánovská  
18.2.2016 18.2.2016 Camea Computer Systems, a.s., Prešov 36468924   3/16 tonery 69,70 Bánovská  
8.3.2016 8.3.2016 MEGA VK, s.r.o., Veľký Krtíš 46935754   4/16 mater.na OV kuchárom 22,38 Bánovská  
8.3.2016 8.3.2016 GRAPP CZ s.r.o., Praha 26805413   5/16 razítka 58,44 Bánovská  
9.3.2016 9.3.2016 COOP Jednota cez SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191   6/16 potraviny na OV 74,14 Bánovská  
30.3.2016 30.3.2016 MEGA VK, s.r.o., Veľký Krtíš 46935754   7/16 kanc.potreby 21,22 Bánovská  
31.3.2016 31.3.2016 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468   8/16 mater. na údržbu a OV 235,88 Bánovská  
3.5.2016 3.5.2016 Nezisková organizácia VESNA, Bratislava 45739153   9/16 seminár 39,80 Bánovská  
16.5.2016 16.5.2016 Mestské kultúrne stredisko, Veľký Krtíš 0036325   10/16 vstupenky na div.predst. 180,00 Bánovská  
18.5.2016 18.5.2016 MEGA VK, s.r.o., Veľký Krtíš 46935754   11/16 kanc.potreby 170,18 Bánovská  
15.6.2016 15.6.2016 MEGA VK, s.r.o., Veľký Krtíš 46935754   12/16 palet.fólia 4,64 Bánovská  
22.6.2016 22.6.2016 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131   13/16 tlačivá 85,96 Bánovská  
29.6.2016 29.6.2016 TREETHERM SK s.r.o. Banská Bystrica 36636746   14/16 PVC okná s doplnkami 771,26 Bánovská  
29.6.2016 29.6.2016 GRAPP CZ s.r.o., Praha 26805413   15/16 podušky do pečiatok 19,80 Bánovská  
1.7.2016 1.7.2016 MEGA VK, s.r.o., Veľký Krtíš 46935754   16/16 plastový riad 13,39 Bánovská  
26.8.2016 26.8.2016 MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica 36622524   17/16 keramická tabuľa 178,00 Bánovská  
30.8.2016 30.8.2016 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468   18/16 mater. na maľovanie 30,92 Bánovská  
13.9.2016 13.9.2016 PASIČ s.r.o., Pražská 11, Nitra 36543535   19/16 substráty, kelímky 195,26 Bánovská  
30.9.2016 30.9.2016 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259712   20/16 prac.odevy a obuv 392,82 Bánovská  
11.10.2016 11.10.2016 CEFA s.r.o., Veľký Krtíš 47951419   21/16 cement 20,00 Bánovská  
11.10.2016 11.10.2016 Ivan Gajdács - FLORIMAT, Šahy 37099167   22/16 aranž.materiál 184,68 Bánovská  
26.10.2016 26.10.2016 MEGA VK, s.r.o., Veľký Krtíš 46935754   23/16 kanc.potreby 40,37 Bánovská  
27.10.2016 27.10.2016 Milan Vincent 17891841   24/16 dezinsekcia ŠI 100,00 Bánovská  
27.10.2016 27.10.2016 MIDINET IT s.r.o. Veľký Krtíš 47430346   25/16 počítač 329,00 Bánovská  
28.10.2016 28.10.2016 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468   26/16 mater. na OV 185,38 Bánovská  
8.11.2016 8.11.2016 Kaufland SR v.o.s., Bratislava 35790164   27/16 nákupné poukážky 295,00 Bánovská  
9.11.2016 9.11.2016 TERMAL DS, s.r.o., Dolná Strehová 35973625   28/16 permanentky do wellness 348,00 Bánovská  
10.11.2016 10.11.2016 ŠKOLEX s.r.o. Bratislava 31396763   29/16 uč.katedra a stolička 125,69 Bánovská  
14.11.2016 14.11.2016 CEFA s.r.o., Veľký Krtíš 47951419   30/16 mater. na OV 132,46 Bánovská  
21.11.2016 21.11.2016 Učebné pomôcky s.r.o., B.Bystrica 31641199   31/16 fixy na keramické tabule 33,90 Bánovská  
30.11.2016 30.11.2016 SK-AGROIPEĽ s.r.o. Kováčovce 36037559   32/16 slávnostné posedenie zo SF 225,00 Bánovská  
30.11.2016 30.11.2016 SK-AGROIPEĽ s.r.o. Kováčovce 36037559   33/16 prenájom wellness zo SF 50,00 Bánovská  
30.11.2016 30.11.2016 ECHO s.r.o. Veľký Krtíš 31590616   34/16 kombinované kladivo 75,90 Bánovská  
2.12.2016 2.12.2016 MEGA VK, s.r.o., Veľký Krtíš 46935754   35/16 čist.prostriedky 146,67 Bánovská  
2.12.2016 2.12.2016 PhDr.Anna Balgová Sklabiná 47157950   36/16 prednáška 30,00 Bánovská  
FAKTÚRY 2016: dátum doručenia fa Identifikačné údaje dodávateľa IČO dodávateľa č.faktúry č.zmluvy/objed-návky predmet faktúry suma v € s DPH   poznámka
29.1.2016 8.1.2016 UNIQA Poisťovňa, a.s. Bratislava 00653501 6483000122 6483000122 úrazové poistenie žiakov 43,00    
29.1.2016 15.1.2016 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20160002 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
29.1.2016 19.1.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 001/16 2/2015 N nájomné a kúrenie 1 131,84    
29.1.2016 28.1.2016 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 16/2016 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
29.1.2016 29.1.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 005/16   strava zo SF zamestnanci 22,95    
29.1.2016 29.1.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 006/16   strava zamestnanci 233,55    
29.1.2016 29.1.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 007//16   dopravné 35,38    
12.2.2016 2.2.2016 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 22016 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
12.2.2016 2.2.2016 Ing. Jaroslav Černý - CEFA, Veľký Krtíš 14236591 2016004   stavebné lepidlo 70,00    
12.2.2016 8.2.2016 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 1162201397   tlačivá 8,70    
12.2.2016 9.2.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 016/16 2/2015 N nájomné a kúrenie 1 131,84    
26.2.2016 12.2.2016 Združenie odborných učilíšť Slovenska, Mierová 49, Tornaľa 35605065 201631   členské 100,00    
26.2.2016 17.2.2016 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20160003 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
26.2.2016 18.2.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 020/16 2/2015 N náklady vých.-vzdel.procesu 265,70    
26.2.2016 19.2.2016 Camea Computer Systems, a.s., Prešov 36468924 1616101964   tonery 69,70    
26.2.2016 25.2.2016 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 104/2016 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
26.2.2016 25.2.2016 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 172016 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
10.3.2016 1.3.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 021/16   strava zo SF zamestnanci 29,41    
10.3.2016 1.3.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 022/16   strava zamestnanci 299,29    
10.3.2016 1.3.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 023/16   dopravné 63,55    
10.3.2016 8.3.2016 GRAPP CZ s.r.o., Praha 26805413 2912016   razítka 58,44    
10.3.2016 10.3.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 030,/16   potraviny na OV 74,14    
10.3.2016 10.3.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 031/16 2/2015 N nájomné a kúrenie 1 131,84    
10.3.2016 8.3.2016 NÚCV, Bratislava 00699438 420   seminár 20,00    
23.3.2016 17.3.2016 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20160005 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
23.3.2016 17.3.2016 IVES Košice 00162957 5590021082   aktualizácie WinIBEU 83,65    
23.3.2016 22.3.2016 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 176/2016 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
23.3.2016 22.3.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 035/16 2/2015 N náklady vých.-vzdel.procesu 363,44    
23.3.2016 23.3.2016 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 332016 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
6.4.2016 30.3.2016 MEGA VK, s.r.o., Veľký Krtíš 46935754 1640171   mater.na OV, kanc.potreby 43,61    
6.4.2016 1.4.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 036/16   strava zamestnanci 228,36    
6.4.2016 1.4.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 037/16   strava zo SF zamestnanci 22,44    
6.4.2016 1.4.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 038/16   dopravné 176,82    
6.4.2016 1.4.2016 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 416062   mater. Na údržbu a OV 235,88    
6.4.2016 6.4.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 045/16 2/2015 N nájomné a kúrenie 1 131,84    
20.4.2016 15.4.2016 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20160007 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
20.4.2016 19.4.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 049/16 2/2015 N náklady vých.-vzdel.procesu 455,02    
22.4.2016 21.4.2016 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 492016 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
29.4.2016 25.4.2016 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 210/2016 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
5.5.2016 29.4.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 051/16   strava zamestnanci 378,87    
5.5.2016 29.4.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 052/16   strava zo SF zamestnanci 37,23    
5.5.2016 2.5.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 053/16   dopravné 173,27    
20.5.2016 5.5.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 054/16 2/2015 N nájomné a kúrenie 1 131,84    
20.5.2016 9.5.2016 Nezisková organizácia VESNA, Bratislava 45739153 11752016   seminár 39,80    
20.5.2016 13.5.2016 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20160009 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
20.5.2016 16.5.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 035/16 2/2015 N náklady vých.-vzdel.procesu 206,42    
20.5.2016 18.5.2016 MEGA VK, s.r.o., Veľký Krtíš 46935754 1640171   kanc.potreby 170,18    
20.5.2016 19.5.2016 Mestské kultúrne stredisko, Veľký Krtíš 0036325 0111600027   vstupenky na div.predst. 180,00    
30.5.2016 26.5.2016 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 253/2016 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00    
30.5.2016 30.5.2016 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 642016 1/2010 poradenstvo CO 35,00    
7.6.2016 1.6.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 060/16   strava zo SF zamestnanci 36,38    
7.6.2016 1.6.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 061/16   strava zamestnanci 370,22    
7.6.2016 1.6.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 062/16   dopravné 268,44    
7.6.2016 3.6.2016 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20160012 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00    
7.6.2016 7.6.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 063/16 2/2015 N nájomné a kúrenie 1 131,84    
17.6.2016 14.6.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 049/16 2/2015 N náklady vých.-vzdel.procesu 167,67        
1.7.2016 22.6.2016 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 1162206579   tlačivá 85,96        
1.7.2016 24.6.2016 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 327/2016 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
1.7.2016 29.6.2016 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 782016 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
1.7.2016 30.6.2016 GRAPP CZ s.r.o., Praha 26805413 8885/16   podušky do pečiatok 19,80        
1.7.2016 30.6.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 067/16   strava zo SF zamestnanci 41,14        
1.7.2016 30.6.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 068/16   strava zamestnanci 418,66        
8.7.2016 1.7.2016 MEGA VK, s.r.o., Veľký Krtíš 46935754 1640418   mater. 13,39        
8.7.2016 1.7.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 069/16   dopravné 88,29        
8.7.2016 6.7.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 070/16 2/2015 N nájomné a kúrenie 1 131,84        
8.7.2016 6.7.2016 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 331/2016 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
14.7.2016 13.7.2016 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20160013 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
14.7.2016 14.7.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 049/16 2/2015 N náklady vých.-vzdel.procesu 243,95        
1.8.2016 1.8.2016 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 942016 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
1.8.2016 1.8.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191   2/2015 N nájomné a kúrenie 1 131,84        
24.8.2016 22.8.2016 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20160016 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
24.8.2016 24.8.2016 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1082016 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
6.9.2016 30.8.2016 TREETHERM SK s.r.o. Banská Bystrica 36636746 09082016   PVC okná s doplnkami 771,26        
6.9.2016 31.8.2016 MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica 36622524 201608971   keramická tabuľa 178,00        
6.9.2016 5.9.2016 Komunálna poisťovňa a.s. B. Bystrica 31595545 6812278101   poistné 17,39        
6.9.2016 5.9.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 07516   strava zamestnanci 89,96        
6.9.2016 5.9.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 07616   strava zo SF zamestnanci 8,84        
6.9.2016 5.9.2016 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 416237   mater. na maľovanie 30,92        
6.9.2016 6.9.2016 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 404/2016 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
19.9.2016 7.9.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 08116   dopravné 12,37        
19.9.2016 13.9.2016 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20160013 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
19.9.2016 13.9.2016 PASIČ s.r.o., Pražská 11, Nitra 36543535 501631386   substráty, kelímky 195,26        
19.9.2016 14.9.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 082/16 2/2016 N nájomné a kúrenie 1 191,41        
19.9.2016 19.9.2016 Komunálna poisťovňa a.s. B. Bystrica 31595545 6807115850   poistné 60,96        
19.9.2016 19.9.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 083/16 2/2015N náklady vých.-vzdel.procesu 290,49        
26.9.2016 23.9.2016 Centrum enviroment.a etic. výchovy Živica, Bratislava 35998407 20160191   registrácia "Zelená škola" 86,10        
26.9.2016 26.9.2016 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1222016 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
4.10.2016 29.9.2016 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 460/2016 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
4.10.2016 30.9.2016 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259712 1540138   prac.odevy a obuv 392,82        
4.10.2016 3.10.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 090/16   strava zamestnanci 292,37        
4.10.2016 3.10.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 089/16   strava zo SF zamestnanci 28,73        
4.10.2016 3.10.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 091/16   dopravné 122,90        
4.10.2016 4.10.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 094/16 2/2016 N nájomné a kúrenie 1 191,41        
19.10.2016 11.10.2016 EXO TECHNOLOGIES, Stará Ľubovňa 36485161 1610305421   mini hosting k doméne 30,48        
19.10.2016 11.10.2016 Ivan Gajdács - FLORIMAT, Šahy 37099167 2016036   aranž.materiál 184,68        
19.10.2016 14.10.2016 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20160020 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
19.10.2016 17.10.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 095/16 2/2016N náklady vých.-vzdel.procesu 210,56        
27.10.2016 24.10.2016 CEFA s.r.o., Veľký Krtíš 47951419 20160330   cement 20,00        
27.10.2016 25.10.2016 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1372016 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
27.10.2016 26.10.2016 MEGA VK, s.r.o., Veľký Krtíš 46935754 1640679   kanc.potreby 40,37        
27.10.2016 27.10.2016 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 495/2016 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
27.10.2016 27.10.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 102/16   strava zo SF zamestnanci 29,75        
27.10.2016 27.10.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 101/16   strava zamestnanci 302,75        
7.11.2016 2.11.2016 Milan Vincent 17891841 66/2016   dezinsekcia ŠI 100,00        
22.11.2016 3.11.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 103/16   dopravné 145,58        
22.11.2016 3.11.2016 MIDINET IT s.r.o. Veľký Krtíš 47430346 1160227   počítač 329,00        
22.11.2016 7.11.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 107/16 2/2016 N nájomné a kúrenie 1 191,41        
22.11.2016 10.11.2016 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 416280   mater. na OV 185,38        
22.11.2016 11.11.2016 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20160022 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
22.11.2016 16.11.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 114/16 2/2016N náklady vých.-vzdel.procesu 154,81        
22.11.2016 21.11.2016 CEFA s.r.o., Veľký Krtíš 47951419 20160398   mater. na OV 132,46        
22.11.2016 21.11.2016 Kaufland SR v.o.s., Bratislava 35790164 6000115   nákupné poukážky 295,00        
22.11.2016 22.11.2016 TERMAL DS, s.r.o., Dolná Strehová 35973625 2016331   permanentky do wellness 348,00        
22.11.2016 22.11.2016 Učebné pomôcky s.r.o., B.Bystrica 31641199 160575   fixy 33,90        
28.11.2016 23.11.2016 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 460/2016 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
28.11.2016 25.11.2016 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1372016 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
5.12.2016 1.12.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 117/16   strava zo SF zamestnanci 27,37        
5.12.2016 1.12.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 116/16   strava zamestnanci 278,53        
5.12.2016 2.12.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 118/16   dopravné 189,71        
6.12.2016 5.12.2016 ŠKOLEX s.r.o. Bratislava 31396763 16221193   uč.katedra a stolička 125,69        
6.12.2016 5.12.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 123/16 2/2016 N nájomné a kúrenie 1 191,41        
12.12.2016 7.12.2016 ECHO s.r.o. Veľký Krtíš 31590616 160193   kombinované kladivo 75,90        
16.12.2016 13.12.2016 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20160022 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
16.12.2016 14.12.2016 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1372016 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
16.12.2016 15.12.2016 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 599/2016 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
16.12.2016 15.12.2016 SK-AGROIPEĹ s.r.o. Kováčovce 36037559 1216001   slávnostné posedenie zo SF 225,00        
16.12.2016 15.12.2016 SK-AGROIPEĹ s.r.o. Kováčovce 36037559 1216002   prenájom wellness zo SF 50,00        
22.12.2016 16.12.2016 PhDr.Anna Balgová Sklabiná 47157950 20160013   prednáška 30,00        
22.12.2016 16.12.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 125/16 2/2016N náklady vých.-vzdel.procesu 125,94        
22.12.2016 22.12.2016 ProCeS s.r.o. Banská Bystrica 31570879 12016270   aktual.mzdového softvéru 237,50        
22.12.2016 22.12.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 131/16   strava zamestnanci 269,88        
22.12.2016 22.12.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 132/16   strava zo SF zamestnanci 26,52        
29.12.2016 27.12.2016 MEGA VK, s.r.o., Veľký Krtíš 46935754 1640849   čist.prostriedky 146,68        
5.1.2017 30.12.2016 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 133/16   dopravné 137,90        
16.1.2017 13.1.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 140/16 2/2016N náklady vých.-vzdel.procesu 249,51        
                       
OBJEDNÁVKY 2017                      
dát.zverej. dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa IČO dodávateľa č.objednávky   predmet objednávky suma v € s DPH Objednávku podpísal poznámka
12.1.2017 5.1.2017 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 1/17   tlačivá 36,60 Bánovská      
12.1.2017 12.1.2017 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava 35998407 2/17   kurz "Vnútorný učiteľ" 30,00 Bánovská      
26.1.2017 23.1.2017 PhDr.Anna Balgová Sklabiná 47157950 3/17   prednáška 30,00 Bánovská      
26.1.2017 26.1.2017 MIDINET IT s.r.o.  Bratislava 47430346 4/17   PC 155,00 Bánovská      
15.2.2017 8.2.2017 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 5/17   polystyrén 17,24 Bánovská      
15.2.2017 8.2.2017 PhDr.Anna Balgová Sklabiná 47157950 6/17   prednáška 30,00 Bánovská      
15.2.2017 8.2.2017 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 7/17   materiál 40,62 Bánovská      
15.2.2017 8.2.2017 ČAROVAR s.r.o. Zaježová 44627963 8/17   pobyt žiakov vo vzdel.centre 82,00 Bánovská      
15.2.2017 15.2.2017 Bc.Jana Bapcsányová PRIMA TRAVEL Nitra 45567611 9/17   zájazd zo SF 1 080,00 Bánovská      
6.3.2017 1.3.2017 Hi-tecH s.r.o. Veľký Krtíš 44747586 10/17   fotoaparát 118,90 Bánovská      
6.3.2017 6.3.2017 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava 35998407 11/17   vzdelávanie - projekt 90,00 Bánovská      
10.3.2017 9.3.2017 Jantulík Peter, Čadca 34595686 12/17   ozvučovací systém 179,90 Bánovská      
10.3.2017 10.3.2017 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 13/17   kanc.potreby 176,96 Bánovská      
10.3.2017 10.3.2017 Peter Čársky-Stolárstvo, Veľké Zlievce 37270761 14/17   sololit 60,00 Bánovská      
20.3.2017 20.3.2017 SOFT-TECH s.r.o. Stropkov 45917272 15/17   tonery 69,57 Bánovská      
20.3.2017 20.3.2017 SOFT-TECH s.r.o. Stropkov 45917272 16/17   tonery 69,57 Bánovská      
29.3.2017 29.3.2017 CEFA s.r.o., Veľký Krtíš 47951419 17/17   polystyrén 21,56 Bánovská      
29.3.2017 29.3.2017 PASIČ s.r.o. Nitra 36543535 18/17   substráty 175,73 Bánovská      
10.4.2017 10.4.2017 Záhradné centrum Vígľaš s.r.o. 45902208 19/17   mater. na OV 107,82 Bánovská      
24.4.2017 24.4.2017 ZŠI Veľká Čalomija 37831704 20/17   preprava žiakov 58,08 Bánovská      
23.5.2017 23.5.2017 Jitka Nováková-FORTUNA, Novoveská Huta 41317335 21/17   kreat.uč.pomôcky 100,00 Bánovská      
23.5.2017 23.5.2017 ROOFTOP s.r.o. Bratislava 44182236 22/17   materiál na garaffiti 150,00 Bánovská      
23.5.2017 23.5.2017 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 23/17   kanc.potreby 31,34 Bánovská      
23.5.2017 23.5.2017 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 24/17   mater. na nástenky 28,01 Bánovská      
31.5.2017 31.5.2017 Mgr. Ružena Hornáčeková-NOVAPRESS V. Krtíš 17892970 25/17   inzercia 30,00 Bánovská      
19.6.2017 19.6.2017 CEFA s.r.o. , Novohradská 839, Veľký Krtíš 47951419 26/17   materiál na ZS murárov 52,00 Bánovská      
19.6.2017 19.6.2017 Ľubomír Šúth-LITERA, V. Krtíš 30442389 27/17   propagačné letáky 40,00 Bánovská      
19.6.2017 19.6.2017 Ľubomír Šúth-LITERA, V. Krtíš 30442389 28/17   kanc.potreby 176,99 Bánovská      
19.6.2017 19.6.2017 Ľubomír Šúth-LITERA, V. Krtíš 30442389 29/17   tričká, šiltovky 100,00 Bánovská      
19.6.2017 19.6.2017 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 30/17   kanc.potreby 18,64 Bánovská      
19.6.2017 19.6.2017 Jana Mázorová EMAT,Š.Tučeka 161, V.Krtíš 43154565 31/17   materiál na ZS murárov 82,14 Bánovská      
23.8.2017 23.8.2017 MIDINET IT s.r.o.  Bratislava 47430346 32/17   pamäte RAM 165,00 Bánovská      
12.9.2017 12.9.2017 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 33/17   čist.prostriedky 52,12 Bánovská      
13.9.2017 13.9.2017 DOS Slovakia s.r.o. Veľké Straciny 36040649 34/17   rezivo 141,12 Bánovská      
13.9.2017 13.9.2017 PASIČ s.r.o. Nitra 36543535 35/17   substráty 141,90 Bánovská      
20.9.2017 20.9.2017 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259712 36/17   prac.odevy a obuv 700,10 Bánovská      
2.10.2017 2.10.2017 Ivan Gajdács - FLORIMAT, Šahy 37099167 37/17   aranž.materiál 156,30 Bánovská      
4.10.2017 4.10.2017 MIDINET IT s.r.o.  Bratislava 47430346 38/17   multifunkčné zariadenie 261,00 Bánovská      
13.10.2017 13.10.2017 DOS Slovakia s.r.o. Veľké Straciny 36040649 39/17   rezivo 201,19 Bánovská      
16.10.2017 16.10.2017 ECHO spol. s r.o., Veľký Krtíš 31590616 40/17   trstina 29,04 Bánovská      
18.10.2017 18.10.2017 CEFA s.r.o. , Novohradská 839, Veľký Krtíš 47951419 41/17   baumit 140,00 Bánovská      
2.11.2017 31.10.2017 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 42/17   materiál 34,56 Bánovská      
22.11.2017 20.11.2017 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 43/17   materiál 38,06 Bánovská      
FAKTÚRY 2017                      
dát.zverej. dátum doručenia fa Identifikačné údaje dodávateľa IČO dodávateľa č.faktúry č.zmluvy/objed-návky predmet faktúry suma v € s DPH   poznámka    
16.1.2017 9.1.2017 UNIQA Poisťovňa, a.s. Bratislava 00653501 6483000122 6483000122 úrazové poistenie žiakov 43,00        
16.1.2017 12.1.2017 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 1172200194 1/17 tlačivá 36,60        
27.1.2017 18.1.2017 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava 35998407 201709 2/17 kurz "Vnútorný učiteľ" 30,00        
27.1.2017 19.1.2017 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20170002 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
27.1.2017 19.1.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 001/17 2/2016 N nájomné a kúrenie 1 191,41        
27.1.2017 25.1.2017 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 36/2017 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
27.1.2017 27.1.2017 PhDr.Anna Balgová Sklabiná 47157950 20170003 3/17 prednáška 30,00        
27.1.2017 27.1.2017 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 22017 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
9.2.2017 1.2.2017 MIDINET IT s.r.o.  Bratislava 47430346 1170015 4/17 PC 155,00        
9.2.2017 1.2.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 007/17   stravovanie zamestnancov 279,00        
9.2.2017 1.2.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 008/17   príspevok na strav. zo SF 25,50        
9.2.2017 1.2.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 009/17   dopravné 28,46        
14.2.2017 10.2.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 013/17 2/2016 N nájom, plyn 1 191,41        
17.2.2017 13.2.2017 ČAROVAR s.r.o. Zaježová 44627963 920170038 8/17 pobyt žiakov vo vzdel.centre 82,00        
17.2.2017 15.2.2017 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 20170016 5/17 polystyrén 17,24        
17.2.2017 16.2.2017 Bc.Jana Bapcsányová PRIMA TRAVEL Nitra 45567611 10062017 9/17 zájazd zo SF 1 080,00        
17.2.2017 16.2.2017 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20170005 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
24.2.2017 16.2.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 015/17 2/2016 N vedľ.výdavky prenájmu 27,82        
24.2.2017 20.2.2017 IVES Košice 00162957 5590023959   aktualizácie WinIBEU 83,65        
24.2.2017 21.2.2017 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 172017 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
24.2.2017 21.2.2017 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 73/2017 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
10.3.2017 27.2.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 020/17   stravovanie zamestnancov 254,82        
10.3.2017 27.2.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 021/17   príspevok na strav. zo SF 23,29        
10.3.2017 2.3.2017 Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska, Snina 35605065 201731   členské 100,00        
10.3.2017 2.3.2017 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 417034 7/17 materiál 40,62        
10.3.2017 6.3.2017 Hi-tecH s.r.o. Veľký Krtíš 44747586 20170026 10/17 fotoaparát 118,90        
10.3.2017 8.3.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 027/17   dopravné 29,16        
10.3.2017 8.3.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 028/17 2/2016 N nájom, plyn 1 191,41        
17.3.2017 14.3.2017 Peter Čársky-Stolárstvo, Veľké Zlievce 37270761 3/2017 14/17 sololit 60,00        
17.3.2017 15.3.2017 PhDr.Anna Balgová Sklabiná 47157950 20170006   prednáška 30,00        
17.3.2017 16.3.2017 Jantulík Peter, Čadca 34595686 170107 12/17 ozvučovací systém 179,90        
17.3.2017 16.3.2017 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20170007 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
24.3.2017 20.3.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 034/17 2/2016 N vedľ.výdavky prenájmu 174,13        
24.3.2017 21.3.2017 SOFT-TECH s.r.o. Stropkov 45917272 201705591 15/17 tonery 69,57        
24.3.2017 21.3.2017 SOFT-TECH s.r.o. Stropkov 45917272 201705592 16/17 tonery 69,57        
24.3.2017 22.3.2017 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 150/2017 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
24.3.2017 24.3.2017 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 322017 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
31.3.2017 30.3.2017 PASIČ s.r.o. Nitra 36543535 501730433 18/17 substráty 175,73        
6.4.2017 3.4.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 036/17   stravovanie zamestnancov 357,12        
6.4.2017 3.4.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 035/17   príspevok na strav. zo SF 32,64        
6.4.2017 3.4.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 039/17   dopravné 188,06        
19.4.2017 10.4.2017 CEFA s.r.o., Veľký Krtíš 47951419 20170074 17/17 polystyrén 21,56        
19.4.2017 11.4.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 043/17 2/2016 N nájom, plyn 1 191,41        
19.4.2017 11.4.2017 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20170008 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
19.4.2017 12.4.2017 Záhradné centrum Vígľaš s.r.o. 45902208 100001182 19/17 mater. na OV 107,82        
26.4.2017 24.4.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 048/17 2/2016 N vedľ.výdavky prenájmu 443,98        
26.4.2017 25.4.2017 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1740204 13/17 kanc.potreby 176,96        
26.4.2017 26.4.2017 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 512017 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
26.4.2017 26.4.2017 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 217/2017 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
3.5.2017 2.5.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 049/17   príspevok na strav. zo SF 25,50        
3.5.2017 2.5.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 050/17   stravovanie zamestnancov 279,00        
3.5.2017 2.5.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 051/17   dopravné 88,33        
3.5.2017 3.5.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 057/17 2/2016 N nájom, plyn 1 191,41        
17.5.2017 11.5.2017 ČAROVAR s.r.o. Zaježová 44627963 20170066 zmluva pobyt žiakov vo vzdel.centre 310,00        
17.5.2017 11.5.2017 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava 35998407 17023 11/17 vzdelávanie - projekt 90,00        
17.5.2017 11.5.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 061/17 2/2016 N vedľ.výdavky prenájmu 148,53        
26.5.2017 18.5.2017 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1740261 23/17 kanc.potreby 31,34        
26.5.2017 19.5.2017 ROOFTOP s.r.o. Bratislava 44182236 170102158 22/17 materiál na garaffiti 150,00        
26.5.2017 22.5.2017 ZŠI Veľká Čalomija 37831704 55/2017 20/17 preprava žiakov 58,08        
26.5.2017 24.5.2017 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 258/2017 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
26.5.2017 26.5.2017 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20170010 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
26.5.2017 26.5.2017 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 652017 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
7.6.2017 31.5.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 065/17   príspevok na strav. zo SF 32,98        
7.6.2017 31.5.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 066/17   stravovanie zamestnancov 360,84        
7.6.2017 31.5.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 068/17   dopravné 227,42        
7.6.2017 2.6.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 070/17 2/2016 nájom, plyn 1 191,41        
15.6.2017 9.6.2017 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20170012 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
15.6.2017 12.6.2017 Jitka Nováková-FORTUNA, Novoveská Huta 41317335 171600910 21/17 kreat.uč.pomôcky 100,00        
15.6.2017 12.6.2017 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 417124 24/17 mater. na nástenky 28,01        
15.6.2017 15.6.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 072/17 2/2016 N vedľ.výdavky prenájmu 142,07        
23.6.2017 20.6.2017 Mgr. Ružena Hornáčeková-NOVAPRESS V. Krtíš 17892970 142/2017 25/17 inzercia 30,00        
23.6.2017 21.6.2017 Ľubomír Šúth-LITERA, V. Krtíš 30442389 170117 27/17 propagačné letáky 40,00        
23.6.2017 21.6.2017 Ľubomír Šúth-LITERA, V. Krtíš 30442389 170118 28/17 kanc.potreby 176,99        
23.6.2017 21.6.2017 Ľubomír Šúth-LITERA, V. Krtíš 30442389 170119 29/17 tričká, šiltovky 100,00        
23.6.2017 21.6.2017 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 340/2017 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
23.6.2017 23.6.2017 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1740321 30/17 kanc.potreby 18,64        
6.7.2017 30.6.2017 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 792017 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
6.7.2017 3.7.2017 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 352/2017 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
6.7.2017 3.7.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 075/17   príspevok na strav. zo SF 37,74        
6.7.2017 3.7.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 076/17   stravovanie zamestnancov 412,92        
6.7.2017 3.7.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 077/17   dopravné 21,15        
6.7.2017 4.7.2017 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20170014 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
6.7.2017 6.7.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 070/17 2/2016 nájom, plyn 1 191,41        
11.7.2017 6.7.2017 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 1172205667   tlačivá 100,27        
11.7.2017 7.7.2017 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava 35998407 2017176   Zelená škola-registrácia 55,50        
1.8.2017 17.7.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 079/17 2/2016 N vedľ.výdavky prenájmu 200,61        
1.8.2017 31.7.2017 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 962017 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
1.8.2017 1.8.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 080/17 2/2016 nájom, plyn 1 191,41        
2.8.2017 2.8.2017 CEFA s.r.o. , Novohradská 839, Veľký Krtíš 47951419 20170262 26/17 materiál na ZS murárov 52,00        
2.8.2017 2.8.2017 Jana Mázorová EMAT,Š.Tučeka 161, V.Krtíš 43154565 166/2017 31/17 materiál na ZS murárov 82,14        
23.8.2017 9.8.2017 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20170016 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
23.8.2017 14.8.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 081/17 2/2016 N vedľ.výdavky prenájmu 74,27        
6.9.2017 28.8.2017 Komunálna poisťovňa a.s. B. Bystrica 31595545 6812278101 6812278101 poistné 17,39        
6.9.2017 28.8.2017 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1122017 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
6.9.2017 31.8.2017 MIDINET IT s.r.o.  Bratislava 47430346 1170195 32/17 pamäte RAM 165,00        
6.9.2017 5.9.2017 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 340/2017 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
6.9.2017 5.9.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 085/17   stravovanie zamestnancov 68,82        
6.9.2017 5.9.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 084/17   príspevok na strav. zo SF 6,29        
11.9.2017 11.9.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 070/17 4/2017N nájom, plyn 1238,17        
11.9.2017 11.9.2017 Komunálna poisťovňa a.s. B. Bystrica 31595545 6807115850 6807115850 poistné 60,96        
18.9.2017 12.9.2017 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1740517 33/17 čist.prostriedky 52,12        
18.9.2017 13.9.2017 PASIČ s.r.o. Nitra 36543535 501731242 35/17 substráty 141,90        
20.9.2017 19.9.2017 DOS Slovakia s.r.o. Veľké Straciny 36040649 1709139 34/17 rezivo 141,12        
20.9.2017 20.9.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 088/17 2/2016 N vedľ.výdavky prenájmu 127,03        
27.9.2017 20.9.2017 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259712 11700161 36/17 prac.odevy a obuv 700,10        
27.9.2017 22.9.2017 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20170018 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
27.9.2017 27.9.2017 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 469/2017 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
27.9.2017 27.9.2017 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1282017 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
13.10.2017 2.10.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 093/17   dopravné 164,44        
13.10.2017 2.10.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 091/17   stravovanie zamestnancov 347,82        
13.10.2017 2.10.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 092/17   príspevok na strav. zo SF 31,79        
13.10.2017 4.10.2017 Ivan Gajdács - FLORIMAT, Šahy 37099167 2017031 37/17 aranž.materiál 156,30        
13.10.2017 10.10.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 094/17 4/2017N nájom, plyn 1238,17        
13.10.2017 11.10.2017 MIDINET IT s.r.o.  Bratislava 47430346 1170228 38/17 multifunkčné zariadenie 261,00        
13.10.2017 11.10.2017 EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. Bratislava 36485161 1710385166   mini hosting k doméne 30,11        
13.10.2017 11.10.2017 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20170020 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
18.10.2017 16.10.2017 DOS Slovakia s.r.o. Veľké Straciny 36040649 1710117 39/17 rezivo 201,19        
18.10.2017 18.10.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 100/17 4/2017N vedľ.výdavky prenájmu 144,38        
24.10.2017 24.10.2017 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 497/2017 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
24.10.2017 24.10.2017 ECHO spol. s r.o., Veľký Krtíš 31590616 170225 40/17 trstina 29,04        
2.11.2017 26.10.2017 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1482017 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
2.11.2017 27.10.2017 CEFA s.r.o. , Novohradská 839, Veľký Krtíš 47951419 20170423 41/17 materiál na OV murárov 140,00        
2.11.2017 2.11.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 101/17   príspevok na strav. zo SF 31,11        
2.11.2017 2.11.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 102/17   stravovanie zamestnancov 340,38        
8.11.2017 6.11.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 104/17   dopravné 76,77        
8.11.2017 6.11.2017 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 417281 42/17 materiál 34,56        
8.11.2017 8.11.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 094/17 4/2017N nájom, plyn 1238,17        
22.11.2017 20.11.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 109/17 4/2017N vedľ.výdavky prenájmu 122,78        
22.11.2017 22.11.2017 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20170022 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
22.11.2017 22.11.2017 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1652017 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
22.11.2017 22.11.2017 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1740690 43/17 materiál 38,06        
30.11.2017 23.11.2017 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 5252017 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
30.11.2017 30.11.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 110/17   príspevok na strav. zo SF 22,27        
30.11.2017 30.11.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 111/17   stravovanie zamestnancov 243,66        
22.12.2017 4.12.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 112/17   dopravné 105,04        
22.12.2017 4.12.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 117/17 4/2017N nájom, plyn 1238,17        
22.12.2017 6.12.2017 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20170024 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
22.12.2017 7.12.2017 ProCeS s.r.o. Banská Bystrica 31570879 12017219   aktual.mzdového softvéru 237,50        
22.12.2017 12.12.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 119/17 4/2017N vedľ.výdavky prenájmu 131,27        
22.12.2017 13.12.2017 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 596/2017 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
22.12.2017 19.12.2017 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1652017 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
22.12.2017 20.12.2017 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1740787   hyg. a čist.prostriedky 214,96        
22.12.2017 20.12.2017 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1740788   kanc.potreby 209,99        
22.12.2017 21.12.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 122/17   dopravné 52,66        
22.12.2017 21.12.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 123/17 4/2017N vedľ.výdavky prenájmu 310,50        
22.12.2017 21.12.2017 Ing. Juraj Turčina, Želovce 33259054 7/2017   koberce 267,23        
22.12.2017 21.12.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 124/17   príspevok na strav. zo SF 20,57        
22.12.2017 21.12.2017 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 125/17   stravovanie zamestnancov 225,02        
                       
OBJEDNÁVKY 2018 dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa IČO dodávateľa č.objednávky   predmet objednávky suma v € s DPH Objednávku podpísal poznámka    
10.1.2018 10.1.2018 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 1/18   tlačivá 33,00 Bánovská      
1.2.2018 31.1.2018 inSPORTline, s.r.o. Trenčín 36311723 2/18   športové potreby 1 346,50 Bánovská      
9.2.2018 9.2.2018 CEFA s.r.o. , Novohradská 839, Veľký Krtíš 47951419 3/18   materiál na OV 104,50 Bánovská      
9.2.2018 8.2.2018 Barbot Slovakia s.r.o. Brezno 36009016 4/18   športové potreby 43,74 Bánovská      
9.2.2018 8.2.2018 CEFA s.r.o. , Novohradská 839, Veľký Krtíš 47951419 5/18   polystyrén 10,60 Bánovská      
9.2.2018 8.2.2018 PASIČ s.r.o. Nitra 36543535 6/18   substráty na OV 203,30 Bánovská      
13.2.2018 13.2.2018 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 7/18   tlačivá 5,10 Bánovská      
15.3.2018 8.3.2018 PASIČ s.r.o. Nitra 36543535 8/18   substráty na OV 65,82 Bánovská      
15.3.2018 15.3.2018 DOS Slovakia s.r.o. Veľké Straciny 36040649 9/18   dosky, laty 113,74 Bánovská      
15.4.2018 11.4.2018 CAMEA SK, s.r.o. Prešov 36468924 10/18   tonery 114,70 Bánovská      
15.4.2018 13.4.2018 Novák Ladislav, Nová Vieska 43015077 11/18   trstinové snopy 499,80 Bánovská      
28.4.2018 25.4.2018 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 12/18   školské potreby 27,67 Bánovská      
4.5.2018 28.4.2018 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 13/18   materiál na údržbu 31,99 Bánovská      
4.5.2018 29.4.2018 Ján Kalmár, Želovce 37948750 14/18   slamenné balíky   Bánovská      
4.5.2018 29.4.2018 CEFA s.r.o. , Novohradská 839, Veľký Krtíš 47951419 15/18   materiál na OV 73,30 Bánovská      
24.5.2018 21.5.2018 Mgr. Hornáčeková, NOVAPRESS V. Krtíš 17892970 16/18   propagácia v tlači 100,00 Bánovská      
24.5.2018 23.5.2018 OZ STRUK Medovarce 42001617 17/18   lektorné-trstinové strechy 100,00 Bánovská      
1.6.2018 31.5.2018 OZ STRUK Medovarce 42001618 18/18   lektorné-voda v krajine 15,00 Bánovská      
12.6.2018 8.6.2018 Ľubomír Šúth-Litera, V.Krtíš 30442389 19/18   toner 30,00 Bánovská      
12.6.2018 12.6.2018 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 20/18   čist.prostriedky, kanc.papier 124,68 Bánovská      
28.6.2018 28.6.2018 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 21/18   tlačivá 112,39 Bánovská      
28.6.2018 28.6.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava 31935265 22/18   aSc agenda 189,00 Bánovská      
28.6.2018 28.6.2018 Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš, A.H. Škultétyho 105/1169 31935266 23/18   vstupy na športoviská 50,00 Bánovská      
3.8.2018 3.8.2018 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 24/18   sady kľúčov 40,96 Bánovská      
3.8.2018 3.8.2018 Mgr. Hornáčeková, NOVAPRESS V. Krtíš 17892970 25/18   propagácia projektu v tlači 30,00 Bánovská      
3.8.2018 3.8.2018 MIDINET IT s.r.o. Bratislava 47430346 26/18   tonery 74,00 Bánovská      
3.8.2018 3.8.2018 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 27/18   školské a kanc.potreby 284,70 Bánovská      
5.9.2018 5.9.2018 MIROMAX s.r.o. Banská Bystrica 31609058 28/18   audit PZS 189,60 Bánovská      
18.9.2018 11.9.2018 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 29/18   čist.prostriedky 192,83 Bánovská      
18.9.2018 13.9.2018 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259712 30/18   prac.odevy a obuv 675,10 Bánovská      
18.9.2018 13.9.2018 MIDINET IT s.r.o. Bratislava 47430346 31/18   PC HP 585,00 Bánovská      
5.10.2018 2.10.2018 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 32/18   tlačivá 40,68 Bánovská      
5.10.2018 2.10.2018 Dana Zmeskal-Valentino, Šahy 33115362 33/18   aranž. mater. 149,84 Bánovská      
18.10.2018 10.10.2018 Pixie IT s.r.o., Šahy 51291495 34/18   propagačné materiály 126,00 Bánovská      
18.10.2018 12.10.2018 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935755 35/18   čist.prostriedky 9,86 Bánovská      
18.10.2018 16.10.2018 Jana Mázorová EMAT,Š.Tučeka 161, V.Krtíš 43154565 36/18   mater. na OV murárom 50,35 Bánovská      
29.10.2018 29.10.2018 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 37/18   mater. na údržbu 6,90 Bánovská      
19.12.2018 19.12.2018 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 38/18   kanc. a čist.prostriedky 181,43 Bánovská      
FAKTÚRY 2018                      
dát.zverej. dátum doručenia fa Identifikačné údaje dodávateľa IČO dodávateľa č.faktúry č.zmluvy/objed-návky predmet faktúry suma v € s DPH   poznámka    
30.1.2018 4.1.2018 UNIQA Poisťovňa, a.s. Bratislava 00653501 6483000122 6483000122 úrazové poistenie žiakov 43,00        
30.1.2018 15.1.2018 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 1182200223 1/18 tlačivá 36,60        
30.1.2018 16.1.2018 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20180002 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
30.1.2018 18.1.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 001/18 4/2017N nájom, plyn 1238,17        
30.1.2018 25.1.2018 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 22018 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
30.1.2018 30.1.2018 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 182018 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
9.2.2018 2.2.2018 inSPORTline, s.r.o. Trenčín 36311723 180704733 2/18 športové potreby 1 346,50        
9.2.2018 2.2.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 007/18 z dopravné 28,41        
9.2.2018 8.2.2018 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20180004 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
9.2.2018 8.2.2018 PASIČ s.r.o. Nitra 36543535 501830076 6/18 substráty na OV 203,30        
9.2.2018 9.2.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 011/18 4/2017N nájom, plyn 1238,17        
22.2.2018 16.2.2018 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 1182202122 7/18 tlačivá 5,10        
22.2.2018 19.2.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 016/18 4/2017N vedľ.výdavky prenájmu 163,72        
22.2.2018 19.2.2018 IVES Košice 00162957 5590026779 z aktualizácie WinIBEU 83,65        
22.2.2018 21.2.2018 CEFA s.r.o. , Novohradská 839, Veľký Krtíš 47951419 20180031 3/18 materiál na OV 104,50        
22.2.2018 22.2.2018 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 192018 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
26.2.2018 26.2.2018 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 522018 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
28.3.2018 1.3.2018 Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska, Snina 35605065 201831 o členské 100,00        
28.3.2018 1.3.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 017/18 z dopravné 148,02        
28.3.2018 1.3.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 018/18 z stravovanie zamestnancov 741,00        
28.3.2018 5.3.2018 Barbot Slovakia s.r.o. Brezno 36009016 2018001 4/18 športové potreby 43,74        
28.3.2018 8.3.2018 PASIČ s.r.o. Nitra 36543535 501830188 8/18 substráty na OV 65,82        
28.3.2018 13.3.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 023/18 4/2017N nájom, plyn 1238,17        
28.3.2018 19.3.2018 CEFA s.r.o. , Novohradská 839, Veľký Krtíš 47951419 20180060 5/18 polystyrén 10,60        
28.3.2018 19.3.2018 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20180006 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
28.3.2018 21.3.2018 DOS Slovakia s.r.o. Veľké Straciny 36040649 1803062 9/18 dosky, laty 113,74        
28.3.2018 22.3.2018 ČAROVAR s.r.o. Pliešovce 44627963 20180055 z prenájom vzdel.centra 125,00        
28.3.2018 22.3.2018 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava 35998407 18013 z zážitkovo-vzdeláv. program 60,00        
28.3.2018 22.3.2018 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 372018 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
28.3.2018 22.3.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 027/18 4/2017N vedľ.výdavky prenájmu 162,88        
28.3.2018 26.3.2018 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 1132018 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
28.4.2018 4.4.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 028/18 z stravovanie zamestnancov 458,85        
28.4.2018 4.4.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 031/18 z dopravné 289,05        
28.4.2018 9.4.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 034/18 4/2017N nájom, plyn 1238,17        
28.4.2018 10.4.2018 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20180008 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
28.4.2018 11.4.2018 CAMEA SK, s.r.o. Prešov 36468924 1816103673 10/18 tonery 114,70        
28.4.2018 17.4.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 036/18 4/2017N vedľ.výdavky prenájmu 301,96        
28.4.2018 20.4.2018 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 1432018 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
28.4.2018 23.4.2018 Novák Ladislav, Nová Vieska 43015077 2018006 11/18 trstinové snopy 499,80        
28.4.2018 24.4.2018 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 582018 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
28.4.2018 25.4.2018 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1840235 12/18 školské potreby 27,67        
4.5.2018 2.5.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 040/18 z stravovanie zamestnancov 458,85        
4.5.2018 2.5.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 044/18 z dopravné 118,75        
4.5.2018 4.5.2018 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 418084 13/18 materiál na údržbu 31,99        
23.5.2018 9.5.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 045/18 4/2017N nájom, plyn 1238,17        
23.5.2018 16.5.2018 CEFA s.r.o. , Novohradská 839, Veľký Krtíš 47951419 20180119 15/18 materiál na OV 73,30        
23.5.2018 16.5.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 050/18 4/2017N vedľ.výdavky prenájmu 157,45        
23.5.2018 21.5.2018 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20180010 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
24.5.2018 24.5.2018 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 1832018 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
24.5.2018 24.5.2018 OZ STRUK Medovarce 42001617 201802 17/18 lektorné-trstinové strechy 100,00        
1.6.2018 25.5.2018 Ján Kalmár, Želovce 37948750 18006 14/18 slamenné balíky 100,20        
1.6.2018 25.5.2018 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 752018 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
1.6.2018 25.5.2018 Mgr. Hornáčeková, NOVAPRESS V. Krtíš 17892970 120/2018 16/18 propagácia v tlači 100,00        
1.6.2018 1.6.2018 OZ STRUK Medovarce 42001617 201803 18/18 lektorné-voda v krajine 15,00        
12.6.2018 5.6.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 052/18 z stravovanie zamestnancov 501,60        
12.6.2018 5.6.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 055/18 z dopravné 91,01        
12.6.2018 5.6.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 056/18 4/2017N nájom, plyn 1238,17        
12.6.2018 12.6.2018 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1840367 20/18 čist.prostriedky, kanc.papier 124,68        
28.6.2018 15.6.2018 Ľubomír Šúth-Litera, V.Krtíš 30442389 180133 19/18 toner 30,00        
28.6.2018 18.6.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 058/18 4/2017N vedľ.výdavky prenájmu 160,02        
28.6.20187 21.6.2018 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 2472018 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
28.6.2018 21.6.2018 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 912018 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
28.6.2018 27.6.2018 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20180012 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
28.6.2018 28.6.2018 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 1182204664 21/18 tlačivá 112,39        
24.7.2018 29.6.2018 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava 35998407 20180188   reg.popl. Zelená škola 55,10        
24.7.2018 2.7.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 060/18 z dopravné 81,12        
24.7.2018 2.7.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 059/18 z stravovanie zamestnancov 584,25        
24.7.2018 4.7.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava 31935265 91/0003182 22/18 aSc agenda 189,00        
24.7.2018 12.7.2018 Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš, A.H. Škultétyho 105/1169 31935266 114800028 23/18 vstupy na športoviská 50,00        
24.7.2018 16.7.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 061/18 4/2017N vedľ.výdavky prenájmu 202,80        
24.7.2018 16.7.2018 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20180014 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
24.7.2018 17.7.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 062/18 4/2017N nájom, plyn 1238,17        
24.7.2018 14.7.2018 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 2812018 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
24.7.2018 24.7.2018 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1172018 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
20.8.2018 6.8.2018 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 418211 24/18 sady kľúčov 40,96        
20.8.2018 8.8.2018 MIDINET IT s.r.o. Bratislava 47430346 1180139 26/18 tonery 74,00        
20.8.2018 15.8.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 063/18 4/2017N nájom, plyn 1238,17        
20.8.2018 16.8.2018 Mgr. Hornáčeková, NOVAPRESS V. Krtíš 17892970 1832018 25/18 propagácia projektu v tlači 30,00        
20.8.2018 17.8.2018 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1840508 27/18 školské a kanc.potreby 284,70        
20.8.2018 20.8.2018 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1332018 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
24.8.2018 24.8.2018 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20180016 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
10.9.2018 3.9.2018 Komunálna poisťovňa a.s. B. Bystrica 31595545 6812278101 6812278101 poistné 17,39        
10.9.2018 4.9.2018 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 3032018 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
10.9.2018 6.9.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 066/18 1/2018N nájom, plyn 1 080,72        
10.9.2018 6.9.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 064/18 z stravovanie zamestnancov 153,90        
18.9.2018 11.9.2018 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1840595 29/18 čist.prostriedky 192,83        
18.9.2018 13.9.2018 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259712 11800179 30/18 prac.odevy a obuv 675,10        
18.9.2018 17.9.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 068/18 4/2017N vedľ.výdavky prenájmu 150,94        
18.9.2018 17.9.2018 Komunálna poisťovňa a.s. B. Bystrica 31595545 6807115850 6812278101 poistné 60,96        
18.9.2018 13.9.2018 MIDINET IT s.r.o. Bratislava 47430346 1180170 31/18 PC HP 585,00        
5.10.2018 20.9.2018 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20180018 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
5.10.2018 25.9.2018 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1552018 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
5.10.2018 27.9.2018 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 3652018 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
5.10.2018 1.10.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 069/18 z stravovanie zamestnancov 481,65        
5.10.2018 1.10.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890192 070/19 z dopravné 140,16        
5.10.2018 5.10.2018 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 1182209620 32/18 tlačivá 40,68        
5.10.2018 5.10.2018 Dana Zmeskal-Valentino, Šahy 33115362 2018016 33/18 aranž. mater. 149,84        
18.10.2018 12.10.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 073/18 1/2018N nájom, plyn 1 080,72        
18.10.2018 12.10.2018 EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. Bratislava 36485161 1810511605   mini hosting k doméne 31,55        
18.10.2018 12.10.2018 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1840680 35/18 čist.prostriedky 9,86        
18.10.2018 17.10.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 076/18 1/2018N vedľ.výdavky prenájmu 159,70        
29.10.2018 24.10.2018 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20180020 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
29.10.2018 24.10.2018 Jana Mázorová EMAT,Š.Tučeka 161, V.Krtíš 43154565 281/2018 36/18 mater. na OV murárom 50,35        
29.10.2018 25.10.2018 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 3652018 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
29.10.2018 25.10.2018 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1552018 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
23.11.2018 5.11.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 077/18 z stravovanie zamestnancov 441,75        
23.11.2018 5.11.2018 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468 418297 37/18 mater. na údržbu 6,90        
23.11.2018 6.11.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890192 078/18 z dopravné 81,49        
23.11.2018 12.11.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 082/18 1/2018N nájom, plyn 1 080,72        
23.11.2018 16.11.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 085/18 1/2018N vedľ.výdavky prenájmu 167,56        
23.11.2018 21.11.2018 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 423/2018 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
23.11.2018 23.11.2018 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20180022 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
23.11.2018 23.11.2018 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1982018 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
7.12.2018 28.11.2018 MIROMAX s.r.o. Banská Bystrica 31609058 181954 28/18 audit PZS 189,60        
7.12.2018 3.12.2018 Pixie IT s.r.o., Šahy 51291495 18070032 34/18 propagačné materiály 126,00        
7.12.2018 3.12.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 086/18 z stravovanie zamestnancov 404,70        
7.12.2018 3.12.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890192 087/18 z dopravné 118,86        
7.12.2018 6.12.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 092/18 1/2018N nájom, plyn 1 080,72        
28.12.2018 11.12.2018 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20180024 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
28.12.2018 11.12.2018 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 2142018 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
28.12.2018 11.12.2018 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 492/2018 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
28.12.2018 17.12.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 093/18 1/2018N vedľ.výdavky prenájmu 253,71        
28.12.2018 19.12.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 094/18 z stravovanie zamestnancov 273,60        
28.12.2018 19.12.2018 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1840881 38/18 kanc. a čist.prostriedky 181,43        
28.12.2018 19.12.2018 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890192 095/18 z dopravné 15,22        
11.1.2019 11.1.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 102/18 1/2018N vedľ.výdavky prenájmu 266,14        
                       
OBJEDNÁVKY 2019                      
dát.zverej. dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa IČO dodávateľa   č.objednávky predmet objednávky suma v € s DPH Objednávku podpísal poznámka    
4.2.2019 4.2.2019 ProCeS s.r.o. Banská Bystrica 31570879   1/19 softvérové služby 60,00 Bánovská      
14.2.2018 14.2.2018 Disig a.s. Bratislava 35975946   2/19 mandátny certifikát 70,80 Bánovská      
14.2.2018 14.2.2018 Slov.obchodná a priemyselná komora, BB 30842654   3/19 USB token  78,00 Bánovská      
27.2.2019 27.2.2019 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131   4/19 tlačivá 1,50 Bánovská      
12.3.2019 12.3.2019 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754   5/19 školské potreby 95,50 Bánovská      
19.3.2019 15.3.2019 MK GROUP&VK TAXI s.r.o. Veľký Krtíš 47132647   6/19 doprava na LK 450,00 Bánovská      
19.3.20149 15.3.2019 AGROHONT DUDINCE, a.s. Dudince 36000469   7/19 prenájom wellnessu 334,80 Bánovská      
19.3.20149 15.3.2019 Mária Gáliková SKI GAM, Rimavská Sobota 40211380   8/19 lyžiarsky kurz 595,00 Bánovská      
30.5.2019 29.5.2019 PASIČ s.r.o., Nitra 36543535   9/19 substráty 147,84 Bánovská      
30.5.2019 30.5.2019 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419   10/19 dlažba 809,17 Bánovská      
17.6.2019 17.6.2019 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131   11/19 tlačivá 156,58 Bánovská      
11.11.2019 11.11.2019 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754   12/19 čist.prostriedky 106,04 Bánovská      
6.12.2019 6.12.2019 AGROCELL, s.r.o., Lesenice 47360241   13/19 vianočné posedenie zo SF 132,00 Bánovská      
                       
FAKTÚRY 2019                      
dát.zverej. dátum doručenia fa Identifikačné údaje dodávateľa IČO dodávateľa č.faktúry č.zmluvy/objed-návky predmet faktúry suma v € s DPH   poznámka    
11.1.2019 3.1.2019 ProCeS s.r.o. Banská Bystrica 31570879 12018217 2008/007/UL aktual.mzdového softvéru 240,49        
11.1.2019 3.1.2019 UNIQA Poisťovňa, a.s. Bratislava 00653501 6483000122 6483000122 úrazové poistenie žiakov 43,00        
11.1.2019 10.1.2019 ProCeS s.r.o. Banská Bystrica 31570879 2019005 2008/007/UL dopl.aktual.mzdov.softvéru 0,10        
11.1.2019 10.1.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 001/19 1/2018N nájom, plyn 1 080,72        
11.1.2019 11.1.2019 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 201900002 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
6.2.2019 28.1.2019 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 16/2019 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
6.2.2019 28.1.2019 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 22019 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
6.2.2019 4.2.2019 ProCeS s.r.o. Banská Bystrica 31570879 2019032 1/19 softvérové služby 60,00        
6.2.2019 4.2.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 006/19 z stravovanie zamestnancov 310,65        
6.2.2019 6.2.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 012/19 1/2018N nájom, plyn 1 080,72        
6.2.2019 6.2.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890192 013/19 z dopravné 29,16        
25.2.2019 15.2.2019 IVES Košice 00162957 5590029560 z aktualizácie WinIBEU 83,65        
25.2.2019 15.2.2019 Disig a.s. Bratislava 35975946 20190356 2/19 mandátny certifikát 70,80        
25.2.2019 15.2.2019 Slov.obchodná a priemyselná komora, BB 30842654 32190038 3/19 token, popl. za certifikát 78,00        
25.2.2019 22.2.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 015/19 1/2018N vedľ.výdavky prenájmu 177,27        
25.2.2019 25.2.2019 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 201900004 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
25.2.2019 25.2.2019 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 51/2019 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
25.2.2019 25.2.2019 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 182019 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
19.3.2019 1.3.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 016/19 z stravovanie zamestnancov 316,35        
19.3.2019 11.3.2019 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 1192201713 4/19 tlačivá 1,50        
19.3.2019 11.3.2019 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 201900006 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
19.3.2019 12.3.2019 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1940148 5/19 školské potreby 95,50        
19.3.2019 12.3.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890192 022/19 z dopravné 87,08        
19.3.2019 13.3.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 023/19 1/2018N nájom, plyn 1 080,72        
4.4.2019 21.3.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 026/19 1/2018N vedľ.výdavky prenájmu 181,61        
4.4.2019 25.3.2019 MK GROUP&VK TAXI s.r.o. Veľký Krtíš 47132647 10/2019 6/19 doprava na LK 450,00        
4.4.2019 25.3.2019 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 90/2019 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
4.4.2019 26.3.2019 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 362019 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
4.4.2019 26.3.2019 Mária Gáliková SKI GAM, Rimavská Sobota 40211380 2019003 8/19 lyžiarsky kurz 578,00        
4.4.2019 29.3.2019 Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska, Snina 35605065 201931 o členské 100,00        
4.4.2019 29.3.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 027/19 z stravovanie zamestnancov 322,05        
4.4.2019 2.4.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 032/19 1/2018N nájom, plyn 1 080,72        
4.4.2019 4.4.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890192 034/19 z dopravné 82,89        
10.4.2019 10.4.2019 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 201900008 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
10.4.2019 10.4.2018 AGROHONT DUDINCE, a.s. Dudince 36000469 20190059 7/19 wellness pre zamestn. 334,80        
26.4.2019 16.4.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 036/19 1/2018N vedľ.výdavky prenájmu 234,33        
26.4.2019 24.4.2019 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 135/2019 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
26.4.2019 26.4.2019 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 622019 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
6.5.2019 2.5.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890192 039/19 z dopravné 71,36        
6.5.2019 2.5.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 038/19 z stravovanie zamestnancov 347,70        
20.5.2019 6.5.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 042/19 1/2018N nájom, plyn 1 080,72        
20.5.2019 16.5.2019 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20190010 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
22.5.2019 20.5.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 045/19 1/2018N vedľ.výdavky prenájmu 208,74        
22.5.2019 22.5.2019 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 832019 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
30.5.2019 22.5.2019 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 172/2019 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
30.5.2019 29.5.2019 PASIČ s.r.o., Nitra 36543535 501930915 9/19 substráty 147,84        
25.6.2019 3.6.2019 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 20190154 10/19 dlažba 809,17        
25.6.2019 4.6.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 046/19 z stravovanie zamestnancov 376,20        
25.6.2019 4.6.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890192 047/19 z dopravné 278,93        
25.6.2019 4.6.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 051/19 1/2018N nájom, plyn 1 080,72        
25.6.2019 17.6.2019 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20190012 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
25.6.2019 18.6.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 053/19 1/2018N vedľ.výdavky prenájmu 225,92        
25.6.2016 20.6.2019 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 221/2019 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
25.6.2019 20.6.2019 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 1192204680 11/19 tlačivá 156,58        
25.6.2019 25.6.2019 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1022019 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
12.7.2019 1.7.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890192 054/19 z stravovanie zamestnancov 393,30        
12.7.2019 1.7.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890192 058/19 z dopravné 131,88        
12.7.2019 1.7.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 059/19 1/2018N nájom, plyn 1 080,72        
12.7.2019 3.7.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava 31935265 91-19-003193   aSc agenda 189,00        
12.7.2019 3.7.2019 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava 35998407 20190107   reg.popl.Zelená škola 46,50        
12.7.2019 10.7.2019 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 260/2019 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
12.7.2019 12.7.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 061/19 1/2018N vedľ.výdavky prenájmu 215,86        
22.7.2019 18.7.2019 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20190014 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
21.8.2019 26.7.2019 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1292019 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
21.8.2019 14.8.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 062/19 1/2018N nájom, plyn 1 080,72        
21.8.2019 21.8.2019 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20190016 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
23.9.2019 26.8.2019 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 288/2019 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
23.9.2019 26.8.2019 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1452019 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
23.9.2019 26.8.2019 Komunálna poisťovňa a.s. B. Bystrica 31595545 6812278101 6812278101 poistné 17,39        
23.9.2019 2.9.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 063/19 z stravovanie zamestnancov 202,35        
23.9.2019 3.9.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 064/19 z dopravné 12,40        
23.9.2019 3.9.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 065/19 3/2019N nájom, plyn 1 080,72        
23.9.2019 17.9.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 071/19 1/2018N vedľ.výdavky prenájmu 321,17        
23.9.2019 17.9.2019 Komunálna poisťovňa a.s. B. Bystrica 31595545 6807115850 6812278101 poistné 60,96        
11.10.2019 24.9.2019 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1612019 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
11.10.2019 25.9.2019 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20190018 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
11.10.2019 26.9.2019 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 324/2019 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
11.10.2019 1.10.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 072/19 z stravovanie zamestnancov 416,00        
11.10.2019 1.10.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 073/19 z dopravné 63,52        
11.10.2019 3.10.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 074/19 3/2019N nájom, plyn 1 080,72        
11.10.2019 11.10.2019 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 1940688 12/19 čist.prostriedky 106,04        
8.11.2019 14.10.2019 EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. Bratislava 36485161 1910627943   mini hosting k doméne 31,55        
8.11.2019 22.10.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 079/19 3/2019N vedľ.výdavky prenájmu 180,65        
8.11.2019 23.10.2019 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20190020 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
8.11.2019 25.10.2019 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 1872019 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
8.11.2019 25.10.2019 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 375/2019 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
8.11.2019 4.11.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 081/19 z stravovanie zamestnancov 396,80        
8.11.2019 4.11.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 082/19 z dopravné 136,36        
8.11.2019 8.11.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 085/19 3/2019N nájom, plyn 1 080,72        
18.11.2019 13.11.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 087/19 3/2019N vedľ.výdavky prenájmu 181,17        
16.12.2019 21.11.2019 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20190022 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
16.12.2019 21.11.2019 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 2042019 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
16.12.2019 27.11.2019 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 403/2019 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
16.12.2019 29.11.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 092/19 z stravovanie zamestnancov 422,40        
16.12.2019 29.11.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 096/19 z dopravné 198,54        
16.12.2019 3.12.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 099/19 3/2019N nájom, plyn 1 080,72        
16.12.2019 9.12.2019 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 20190024 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
16.12.2019 10.12.2019 AGROCELL, s.r.o., Lesenice 47360241 191201 13/19 vianočné posedenie zo SF 132,00        
16.12.2019 16.12.2019 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 2042019 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
27.12.2019 17.12.2019 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 473/2019 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
27.12.2019 20.12.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 102/19 z stravovanie zamestnancov 156,80        
27.12.2019 20.12.2019 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 101/19 3/2019N vedľ.výdavky prenájmu 171,04        
2.1.2020 2.1.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 103/19 z dopravné 33,18        
                       
OBJEDNÁVKY 2020                      
dát.zverej. dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa IČO dodávateľa   č.objednávky predmet objednávky suma v € s DPH Objednávku podpísal poznámka    
10.1.2020 10.1.2020 Mária Gáliková SKI GAM, Rimavská Sobota 40211380   001/20 lyžiarsky kurz 1 350,00 Bánovská      
10.1.2020 10.1.2020 MK GROUP&VK TAXI s.r.o. Veľký Krtíš 47132647   002/20 doprava na LK 900,00 Bánovská      
3.2.2020 3.2.2020 OPTINO s.r.o. Púchov 52066657   003/20 mikroskop 181,00 Bánovská      
10.2.2020 10.2.2020 Ing. Ján Lupták LUNIT, Zvolen 33293601   004/20 mater. na kuch.linku 213,92 Bánovská      
10.2.2020 10.2.2020 Ing. Ján Lupták LUNIT, Zvolen 33293601   005/20 mater. na kuch.linku 210,92 Bánovská      
9.3.2020 9.3.2020 NAY, a.s. Bratislava 35739487   006/20 dataprojektor s prísluš. 228,80 Bánovská      
5.5.2020 5.5.2020 MIROMAX s.r.o. Banská Bystrica 31609058   007/20 audit PZS 57,60 Bánovská      
18.5.2020 18.5.2020 HTONER s.r.o. Trnava 52030458   008/20 jednorázové rúška 48,00 Bánovská      
22.6.2020 22.6.2020 VOLCANO s.r.o., Banská Bystrica 36247570   009/20 dezinfekcia 150,00 Bánovská      
7.7.2020 7.7.2020 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131   010/20 tlačivá 191,14 Bánovská      
12.8.2020 12.8.2020 Collecting s.r.o. Bratislava 52240088   011/20 dezinfekcia 94,56 Bánovská      
2.9.2020 2.9.2020 ELEKTRO ZOLO s.r.o. Veľký Krtíš 36043231   012/20 el. sporák 339,00 Bánovská      
4.9.2020 4.9.2020 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754   013/20 rukavice 49,20 Bánovská      
28.9.2020 28.9.2020 Krajčovič Rudolf-VOLCANO new, Trnava 33207763   014/20 dezinfekcia 150,00 Bánovská      
30.9.2020 30.9.2020 B2B Partner s.r.o. Bratislava 44413467   015/20 sada odpadkových košov 110,40 Bánovská      
9.10.2020 9.10.2020 DEDRA s.r.o. Česká Skalice 27482731   016/20 a na cestoviny 134,90 Bánovská      
9.10.2020 9.10.2020 BONAMI.CZ, a.s. Praha 24230111   017/20 krájače byliniek 90,70 Bánovská      
9.10.2020 9.10.2020 STEEL Shoes Boots Písecká 4, Veľký Krtíš 33259712   018/20 prac.odevy a obuv 199,20 Bánovská      
9.10.2020 9.10.2020 František Majtán EURONICS TPD, Bratislava 11790547   019/20 kuch.prístroje a materiál 448,68 Bánovská      
16.10.2020 16.10.2020 Ing. Ján Lupták LUNIT, Zvolen 33293601   020/20 mater.na kuch.linku 91,59 Bánovská      
20.10.2020 20.10.2020 PRINTMANIA s.r.o. Bratislava 46046453   021/20 tonery 57,46 Bánovská      
26.10.2020 26.10.2020 J-STAV s.r.o.,Lučenská 90/1, Veľký Krtíš 31588468   021/20 materiál 121,21 Bánovská      
29.10.2020 29.10.2020 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754   022/20 kanc.potreby 354,56 Bánovská      
30.10.2020 30.10.2020 StolTom s.r.o. Poprad 52608794   023/20 rúška 120,00 Bánovská      
12.11.2020 12.11.2020 MERCATOR DMS s.ro. Bratislava 17327547   024/20 kanc.skrine 393,60 Bánovská      
25.11.2020 25.11.2020 FLOWERIA s.r.o. Lučenec 46858849   025/20 aranž. materiál 275,14 Bánovská      
4.12.2020 30.11.2020 DOS Slovakia s.r.o. Veľké Straciny 36040649   026/20 drevo na OV 493,27 Bánovská      
4.12.2020 30.11.2020 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754   027/20 dezinfekčné prostriedky 313,80 Bánovská      
4.12.2020 30.11.2020 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754   028/20 čistiace prostriedky 86,20 Bánovská      
4.12.2020 30.11.2020 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754   029/20 kanc.potreby 181,06 Bánovská      
4.12.2020 30.11.2020 MIDINET IT s.r.o. Bratislava 47430346   030/20 PC komponenty 113,50 Bánovská      
4.12.2020 30.11.2020 MIDINET IT s.r.o. Bratislava 47430346   030/20 notebook 690,00 Bánovská      
4.12.2020 2.12.2020 DAMEDIS s.r.o. Brno 26931664   031/20 tlačiareň, toner 348,80 Bánovská      
9.12.2020 9.12.2020 ROOM SERVICE BRATISLAVA s.r.o. 46381074   032/20 dávkovače, stojany, dezinf. 620,28 Bánovská      
9.12.2020 9.12.2020 PASIČ s.r.o. Nitra 36543535   033/20 substráty 199,13 Bánovská      
9.12.2020 9.12.2020 Peter Sorčík SOFT COMP Želovce 50181165   034/20 notebooky 858,00 Bánovská      
15.12.2020 15.12.2020 Jana Mázorová EMAT,Š.Tučeka 161, V.Krtíš 43154565   035/20 náradie murárom 413,95 Bánovská      
                       
FAKTÚRY 2020                      
dát.zverej. dátum úhrady fa Identifikačné údaje dodávateľa IČO dodávateľa č.faktúry č.zmluvy/objed-návky predmet faktúry suma v € s DPH   poznámka    
23.1.2020 13.1.2020 ProCeS s.r.o. Banská Bystrica 31570879 0012020 2008/007/UL aktual.mzdového softvéru 246,60        
23.1.2020 13.1.2020 UNIQA Poisťovňa, a.s. Bratislava 00653501 0022020 6483000122 úrazové poistenie žiakov 46,44        
23.1.2020 29.1.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0032020 3/2019N nájom, plyn 1 080,72        
23.1.2020 29.1.2020 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 0042020 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
23.1.2020 29.1.2020 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 0052020 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
14.2.2020 6.2.2020 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 0062020 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
14.2.2020 11.2.2020 OPTINO s.r.o. Púchov 52066657 0072020 001/20 mikroskop 181,00        
14.2.2020 14.2.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0082020 z stravovanie zamestnancov 422,40        
14.2.2020 14.2.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0092020 z dopravné 198,54        
14.2.2020 14.2.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0102020 3/2019N nájom, plyn 1 080,72        
14.2.2020 18.2.2020 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 0112020 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
5.3.2020 19.2.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0122020 3/2019N vedľ.výdavky prenájmu 160,27        
5.3.2020 19.2.2020 IVES Košice 00162957 0132020 z aktualizácie WinIBEU 83,65        
5.3.2020 19.2.2020 Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska, Snina 35605065 0142020 o členské 100,00        
5.3.2020 25.2.2020 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 0152020 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
5.3.2020 25.2.2020 Ing. Ján Lupták LUNIT, Zvolen 33293601 0162020 004/20 mater. na kuch.linku 213,92        
5.3.2020 25.2.2020 Ing. Ján Lupták LUNIT, Zvolen 33293601 0172020 005/20 mater. na kuch.linku 210,92        
5.3.2020 25.2.2020 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 0182020 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
5.3.2020 11.3.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0192020 z stravovanie zamestnancov 246,40        
5.3.2020 11.3.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0202020 z dopravné 70,08        
8.4.2020 11.3.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0212020 3/2019N nájom, plyn 1 080,72        
8.4.2020 10.3.2020 NAY, a.s. Bratislava 35739487 0222020 006/20 dataprojektor s prísluš. 228,80        
8.4.2020 20.3.2020 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 0232020 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
8.4.2020 17.3.2020 MK GROUP&VK TAXI s.r.o. Veľký Krtíš 47132647 0242020 002/20 doprava na LK 900,00        
8.4.2020 17.3.2020 Mária Gáliková SKI GAM, Rimavská Sobota 40211380 0252020 001/20 lyžiarsky kurz 1 350,00        
8.4.2020 20.3.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0262020 3/2019N vedľ.výdavky prenájmu 208,87        
8.4.2020 8.4.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0272020 z dopravné 55,46        
8.4.2020 8.4.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0282020 z stravovanie zamestnancov 172,80        
8.4.2020 8.4.2020 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 0292020 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
8.4.2020 14.4.2020 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 0302020 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
8.4.2020 14.4.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0312020 3/2019N nájom, plyn 664,90        
13.5.2020 23.4.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0322020 3/2019N vedľ.výdavky prenájmu 198,47        
13.5.2020 6.5.2020 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 0332020 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
13.5.2020 6.5.2020 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 0342020 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
13.5.2020 13.5.2020 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 0352020 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
13.5.2020 13.5.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0362020 3/2019N nájom, plyn 664,90        
25.5.2020 22.5.2020 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 0372020 6/2010IKT IKT služby počít.sietí 100,00        
25.5.2020 22.5.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0382020 3/2019N vedľ.výdavky prenájmu 128,82        
25.5.2020 25.5.2020 HTONER s.r.o. Trnava 52030458 0392020 008/20 jednorázové rúška 48,00        
22.6.2020 26.5.2020 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 40447189 0402020 18/2006 služby technika BOZP a PO 30,00        
22.6.2020 11.6.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0412020 z dopravné 111,50        
22.6.2020 11.6.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0422020 z stravovanie zamestnancov 166,50        
22.6.2020 11.6.2020 Ján Príbeli, Bátorová 43442528 0432020 1/2010 poradenstvo CO 35,00        
22.6.2020 11.6.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0442020 3/2019N nájom, plyn 664,90        
22.6.2020 24.6.2020 SOŠ Želovce, Gottwaldova 43, Želovce 37890191 0452020 3/2019N vedľ.výdavky prenájmu 169,59        
22.6.2020 24.6.2020 Peter Koreň Radix, Venevská 31, Veľký Krtíš 40444813 0462020