Pedagogickí zamestnanci

Odborného učilišťa internátneho, Gottwaldova 70/43, 991 06  Želovce

v školskom roku 2020/2021

 

        Bánovská Andrea, Ing.

riaditeľka školy

        Belová Andrea, Mgr.

učiteľka, štatutárny zástupca riaditeľky školy

Bajo Pavel, MVDr.

učiteľ, majster odborného výcviku

Bobálová Annamária, Bc.

majsterka odborného výcviku, triedna učiteľka III.C

Bolha Ľubomír, Ing.                            

učiteľ

Cibuľa Matúš

majster odborného výcviku

       Dugovič Milan                                                    

majster odborného výcviku

       Fraňo Ivan                                                 

majster odborného výcviku, triedny učiteľ II.B

Hauk Miroslav                                                  

majster odborného výcviku

Hívešová Rita                                             

majsterka odborného výcviku

Holodová Andrea, Bc.

majsterka odborného výcviku

Koreňová Jana, Bc. et Bc.

majsterka odborného výcviku, triedna učiteľka I.C, triedna učiteľka II.C, výchovná poradkyňa

Lekýrová Tatiana, PaedDr.                    

učiteľka, triedna učiteľa I.BD

Lendvayová Katarína, Mgr.

vychovávateľka ŠI

Lokša Pavel, Ing.                                         

učiteľ

Majoroš Zoltán, RNDr.                            

učiteľ

Naďová Darina

majsterka odborného výcviku

Oravcová Andrea, Mgr.                      

učiteľka, triedna učiteľka II.A

Pástor Pavel, Ing.

učiteľ

Svorniková Daniela                                  

majsterka odborného výcviku, triedna učiteľka I.A

Škreňo Ján, Bc.

vychovávateľ ŠI

                                       

 

       Tuhárska Jarmila, Bc.       

majsterka odborného výcviku, triedna učiteľka III.A

 


k stiahnutiu kolektívna zmluva na rok 2019
Pri príležitosti Dňa učiteľov 2021 bola Plaketou J.A.Komenského ocenená naša majsterka ODV Bc. et Bc. Jana Koreňová za dlhoročnú prácu špeciálneho pedagóga a rozvoj osobností žiakov.

Gratulujeme!