Prostredníctvom získaného grantu v školskom roku 2007/2008 sa podarilo zariadiť v školskom internáte v Želovciach študovňu vybavenú odbornou a záujmovou literatúrou, počítačovými zostavami pripojenými na internet. Astronomický kútik  viac ......
V atmosfére úzkej spolupráce s vychovávateľmi a pedagógmi OUI Želovce sa podarilo v apríli tohto roka zariadiť posilňovňu pomocou projektu Veselé kilogramy vďaka podpore z programu T-Mobile pomáha komunite, ktorý administruje Nadácia Pontis. 
viac......
Z grantového programu Nadácie COOP Jednota "Nech sa nám netúlajú" sme získali grant v hodnote 1400 € pre projekt "Nezábudky" ktorý bol zameraný na zmysluplnejšie trávenie voľného času mladej generácie , a to plnohodnotným spôsobom na Odbornom učilišti internátnom v Želovciach viac.....
Vďaka podpore MŠ SR - sekcie štátnej starostlivosti o šport a SAŠ na školách sme v školskom roku 2008/2009 získali grant 1660 € pre projekt "Výchova športom" viac.....
Projekt "Vesmírna odysea" s podporou Nadácie VÚB
Projekt "Veselé kilogramy" s podporou Nadácie PONTIS
Projekt "Nezábudky" podporený Nadáciou COOP- JEDNOTA SLOVENSKO
Projekt OŠ 2009- oblasť športu "Výchova športom"podporený MŠ SR

 - ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

"Jednotnou silou dokážeme viac"              "INFO"
Vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.“ OUI v Želovciach získalo grant v hodnote 1500€.
Projekt ​
„Nech sa páči : Multi – kulti“

Vďaka grantovému programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma 2016“ OUI v Želovciach získalo grant v hodnote 800€.

Projekt
"Zdravá duša - mladý mozok"
Vďaka grantovému projektu "Športujem rád a bezpečne 2017"OUI v Želovciach získalo grant v hodnote 2000 €.

    


Projekt "Dva svety – realita alebo virtualita“
s podporou
viac...... 

-------------------------------------------------------------------------------------------


      -----------------------------------------------------------------------------------------

  


  -----------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
    

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ´-----------------------------------------------------------------------------------------