Dňa 26. mája 2016 sa žiačky triedy III. C Jana PrešinskáAlžbeta Manicová zúčastnili súťaže praktických zručností a odborných vedomosti žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore 649 12 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál na Odbornom učilišti internátnom v Kremnici. Cieľom súťaže bolo vyvolať hlbší a systematickejší záujem o odbor, vytvoriť podmienky pre rozvíjanie tvorivého myslenia žiakov, formovať a upevňovať v nich zmysel pre zodpovednosť, kolektívne rozhodovanie v atmosfére súťaženia.Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť tvoril test. Praktická časť pozostávala z prípravy zapekaného kuracieho rezňa s toastom a zeleninovou oblohou a ovocného kokteilu v časovom limite 120 minutú a následného stolovania týchto hotových pokrmov.

Janka a Betka zodpovedne reprezentovali školu, ďakujeme J

Dňa 31. mája 2016 sa žiaci Michaela Kováčová a Marek Spišák (obaja z II.A triedy) zúčastnili medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomosti žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore 45722 02  poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár na Spojenej škole internátnej v Prakovciach.  

Cieľom súťaže bolo vyvolať hlbší a systematickejší záujem o odbor, vytvoriť podmienky pre rozvíjanie tvorivého myslenia žiakov, formovať a upevňovať v nich zmysel pre zodpovednosť, kolektívne rozhodovanie v atmosfére súťaženia.

Súťaž pozostávala z teoretickej časti, ktorú tvoril test a z praktickej časti, ktorá pozostávala z dvoch úloh – vysádzanie byliniek ako prvá úloha  a sadenie ovocného stromčeka a okrasnej dreviny ako druhá úloha.

Miška a Marek sa umiestnili na krásnom šiestom mieste. Gratulujeme J

výsledná listina

Dňa 06.10.2016 sa uskutočnilo okresné kolo športovej súťaže „Cezpoľný beh“ v areáli ZŠ s MŠ v Čebovciach v areáli ZŠ s MŠ v Čebovciach pod záštitou Slovenskej asociácie športu a školách a CVČ Veľký Krtíš. Žiaci našej školy súťažili ako jednotlivci a ako družstvá, družstvo dievčat tvorili Galambová Alžbeta (SOŠ III.BM trieda), Galambová Nikoleta (SOŠ III.BM), Mirgová Erika (SOŠ II.B) a Škorvagová Mariana (SOŠ III.BM), družstvo chlapcov Gubáni Samuel (SOŠ III.BM), Kováč Andrej (SOŠ I.A), Alexander Görči (OUI II.A) a Martin Hakeľ (OUI I.C) V kategórii jednotlivci chlapci nás vynikajúco reprezentoval Martin Hakeľ (OUI I.C), ktorý hosťoval v družstve SOŠ, druhé a tretie miesto obsadili žiačky SOŠ: 2. miesto Mirgová Erika, 3. miesto Galambová Nikoleta.

Dňa 21. mája 2019 naši žiaci Patrik (trieda I.D) a  Marek (trieda III.D) tvorili dvojčlenné družstvo na celoslovenskej súťaži teoretických vedomostí a praktických zručností  žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore 3686 G 03 stavebná výroba – murárske práce v Hlohovci. Cieľom súťaže bolo tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať v nich duch pozitívneho súťaženia. Súťaž pozostávala z teoretickej časti, ktorú tvoril test a z praktickej časti. Úlohou žiakov bolo murovanie múrika z plných pálených tehál. So zadanými úlohami sa naši žiaci popasovali so cťou a  priniesli si zo súťaže inšpirácie a skúsenosti pre svoj odbor.

Dňa 16. mája 2019 sa naše žiačky  Adriana a Vanesa (obe z II.A triedy) zúčastnili celoštátnej súťaže odborných vedomosti a praktických zručností   žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore 4572 G 02
po
ľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár na Odbornom učilišti internátnom v Poprade. Cieľom súťaže bolo tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať záujem o sebavzdelávanie v danom učebnom odbore. Súťaž pozostávala z teoretickej časti, ktorú tvoril test a z praktickej časti. Úlohou žiakov bolo vysadiť muškáty do vonkajšieho betónového črepníka a zhotoviť aranžmán z určeného počtu a druhov umelých kvetín na prútený veniec a do prúteného kvetináča.  So zadanými úlohami sa naše žiačky popasovali so cťou a  priniesli si zo súťaže inšpirácie a skúsenosti pre svoj odbor.Adriana sa prezentovala číslom 22, Vanesa číslom 13 a ako družstvo sa žiačky prezentovali číslom 4.

Varím, varíš, varíme ... 7. novembra 2019  sa žiačky    Alexandra Harvanová
 (II.C trieda)   a Terézia Kováčová (I.C trieda) pod vedením pani majsterky Bc. Jany Koreňovej zúčastnili súťaže praktických zručností a odborných vedomosti žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore 649 1 G  01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál na Odbornom učilišti v Námestove.  Cieľom súťaže bolo vyvolať hlbší a systematickejší záujem o odbor, vytvoriť podmienky pre rozvíjanie tvorivého myslenia žiakov, formovať a upevňovať v nich zmysel pre zodpovednosť, kolektívne rozhodovanie v atmosfére súťaženia. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti.  Teoretickú časť tvoril vedomostný test zostavený z 30 otázok.

Praktická časť pozostávala z prípravy studených predjedál ako obložený chlebík, bryndzové chuťovky a vajíčkový šalát na zeleninovom hniezde a následného stolovania týchto studených  pokrmov.

Saška a Terka súťažili ako družstvo pod číslom 7 a umiestnili sa na 4. mieste. Gratulujeme J