Čo vlastne "Zelená škola" znamená?

 

Kolégium Zlenej školy v OUI v Želovciach

 

Environmentálny akčný plán

 

Odborné učilište internátne v Želovciach je Zelená škola

 

Grant Pomáhame vyrásť 2017/18, projekt Staviame z trstiny a zo slamy

 

O programe

Koordinátori a partneri projektu

Aktivita č.1

Aktivita č.2
Aktivita č.3
Aktivita č.4
Písalo sa o nás....