Sme veľmi radi, že

my -  žiaci a pedagógovia Odborného učilišťa internátneho v Želovciach -  v spolupráci so Strednou odbornou školou v Želovciach ako spoluorganizátorom  Ligy proti rakovine  sme mohli aj tento rok privítať žiakov a pedagógov pri príležitosti Dňa narcisov  na tradičnom podujatí s názvom Tancom proti rakovine. Inštruktori Erika a Kristián nás roztancovali v telocvični školy 11. apríla 2019

V úvodných slovách sme si pripomenuli, že kvet narcis je nielen symbolom jari, ale aj symbolom nádeje a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Myšlienkou tohtoročného Dňa narcisov bola otázka: „Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?“ Veríme, že sme v tento deň prispeli nielen finančnou čiastkou tým, ktorí to naozaj potrebujú, ale prispeli sme aj k tomu, aby každý, kto bojuje s rakovinou vedel, že nie je sám a že naňho myslíme.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť a podporiť Deň narcisov v obci Želovce - jedinečnú verejno-prospešnú zbierku na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku. Vďaka vám sa nám podarilo prispieť Lige proti rakovine čiastkou vo výške 170,00 Eur.

 

zumba